Vil ha sivilingeniørutdanning i Bergen: Trond Mohn inn med 13 millioner

Trond Mohn ønsker å støtte etablering av sivilingeniørutdanning i regi av Høgskolen i Bergen. Mohn vil først og fremst bidra til kompetanseoppbygging innen fagområdene undervannsteknologi og energiteknologi. Med de planene Høgskolen har lansert vil det innen 3-5 år kunne utdannes sivilingeniører på disse områdene. Konkret vil Trond Mohn finansiere 2 professorater og 2 stipendiater i en 5-årsperiode. For høgskolen har dette en verdi på ca 13 mill kr.

Published: 14 January 2009
Vestlandsregionen mangler i dag ingeniørvitenskaplig utdanning på master- og doktorgradsnivå innen en rekke fagområder.  Samtidig er det et stort behov for slik kompetanse både i industrien, i næringslivet for øvrig og i offentlig sektor.  NTNU har et hovedansvar for utdanning av sivilingeniører i Norge, men flere andre regioner har for lengst etablert slik utdanning. ? Nå skal vi få dette til også i Bergen, sier dekan Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen.
 
Viktig for hele regionen
- Sivilingeniørutdanning i Bergen er viktig for å videreutvikle Vestlandet som industri- og energiregion, mener Søgnen.  - Gjennom en slik satsing vil vi sikre bedre rekruttering av høy teknologisk kompetanse både til næringslivet og til offentlig sektor, vi vil bidra til bedre rekruttering av lærere og forskere og sikre at Bergen får en større andel av forskningsmidlene, sier han.
 
Høgskolen i Bergen har nå den største ingeniørutdanningen i Norge med nær 300 ferdig utdannende ingeniører per år. Studentene er udelt positive til planene om en sivilingeniørutdanning. Teknologisk utdanning på høyere nivå vil være viktig for å beholde flere av talentene i regionen.
 
Samarbeid med Høgskolen i førersetet
Forutsetningene for etablering av sivilingeniørutdanning (master i teknologi) i Bergen er bedre enn noen gang.  De teknologiske fagmiljøene i regionen samarbeider godt, og store programsatsinger innen petroleumsutvinning, måleteknologi og undervannsteknologi gir et godt grunnlag for å bygge på med flere fagfelt og større tyngde.  - Etter omfattende kompetanseoppbygging er Høgskolen i Bergen rede til å ta et hovedansvar for denne satsingen, men det vil måtte skje i nært samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, understreker Søgnen.
 
Vil ha flere med
Støtten fra Trond Mohn er svært viktig for at Høgskolen i Bergen nå velger å satse på sivilingeniørutdanning.  Mohn selv understreker behovet for at flere nå bygger opp under det initiativet som er tatt. - Dette er viktig for regionen i vårt videre arbeid for verdiskaping og samfunnsutvikling.
 
Kontaktpersoner:
Rektor Eli Bergsvik
Høgskoledirektør Nils Mæhle