Invitasjon til deltakelse på NCE Subsea studietur

Etter interesse fra medlemmer organiserer NCE Subsea studietur til Australasia Oil and Gas 2009 (AOG09) i Perth, Australia. Messen AOG09 finner sted i tidsrommet 17 -19 februar. Samtidig pågår en konferanse, SUT Subsea Technical Conference.

Published: 13 January 2009
Australia er ett av INTSOKs prioriterte markeder. I deres markedsrapport for perioden 2009-2012 estimeres petroleumsmarkedet til å være på 11,3 milliarder US$ i 2012. I subsea markedet forventes en økning fra $2,9 milliarder i perioden 2003-2007 til $8,5 i perioden 2008-2012.
Studieturen planlegges med avreise fra Bergen fredag 13. februar med ankomst i Perth påfølgende dag. Alternativt kan deltakerne reise på senere tidspunkt og komme inn i programmet der de ønsker.
 
Tentativt program:
 
Søndag 15. februar
- Akklimatisering, justering av jet-lag
 
Mandag 16. februar
- Orientering fra Australske myndigheter om muligheter og begrensninger for etablering og/eller gjøre forretninger i Australia.
- Orientering fra INTSOK om markedsmuligheter i Australia /australasia
- Bedriftsbesøk
 
Tirsdag 17. januar
- Egen plan og møtearrangementer på AOG09 messen
- Mottakelse ifm konferansen
 
Onsdag 18. februar
-
Deltakelse på SUT Technical Conference / Egen plan og møtearrangementer på AOG09 messen
- Konferansemiddag
 
Torsdag 19. februar
- Deltakelse på SUT Technical Conference / Egen plan og møtearrangementer på AOG09 messen
- Retur Bergen om ettermiddagen

Fredag 20. februar
- Ankomst Bergen
- Alternativt ? SUT og Department of Industry and Resources arrangerer besøk på Australian Marine Complex

NCE Subsea er i dialog med både vestaustralske myndigheter og INTSOKs representant i Australia om programmet. Dersom deltakere ønsker møter med spesifikke selskaper kan NCE Subsea gjennom disse forsøke å arrangere slike møter.
 
Kostnader
Australske dollar (A$) ligger i januar 09 på i underkant av NOK 5/A$.
 
Deltakerne dekker egne kostnader relatert til reise, opphold og konferanse:
- Estimerte reiseutgifter t/r Bergen-Perth på økonomiklasse er NOK 18.300,-
- Hotell bestilles gjennom påmelding til konferansen. Rimeligste alternativ, som vi anbefaler usett, er Sommerseth St George?s Terace, A$235/natt (NOK 1175)
- Konferansedeltakelse koster A$671 (NOK 3355)
- Konferansemiddag koster A$110 (NOK 550)
 
Påmelding
Påmelding til studieturen skjer ved å sende en e-post til Trond Olsen, trond.olsen@ncesubsea.no. E-posten må inneholde informasjon om:
-
Deltakerens navn
-
Stilling/tittel
-
Firma
-
E-post
-
Telefon
     
Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å melde seg på konferansen, bestille hotell og booke fly. Ved påmelding vil NCE Subsea oversende informasjon om hva som må bestilles og hvordan det kan gjøres.
 
Annet
Vær oppmerksom på at det er Visum plikt i Australia. Norske statsborgere må søke visa til Australia før avreise. Slikt visa er kostnadsfritt og kan søkes elektronisk her. Det må søkes om visa minimum 2 uker før avreise.