FFU seminar 2009

Merk deg datoen 29. januar. Da arrangeres nemlig FFU seminaret for 14. gang i StatoilHydros IB-senter på Forus. Ønsker du å oppleve faglig felleskap med andre fra bransjen, samt spennende foredrag, kan du melde deg på via FFUs nettsider.

Published: 17 December 2008
 ? FFU seminaret er årets store begivenhet i foreningen vår. Foruten spennende faglige oppdateringer kan seminardeltagerne knytte kontakter med andre fra bransjen. Det unike med FFU seminaret er at det utelukkende omhandler tema knyttet til subsea og fjernstyring av undervannsfarkoster, sier Magne Grønnestad. Han er styremedlem i FFU og leder av programkomiteen i FFU og arbeider som daglig leder i MarLog AS.
 
Favner bredt

? Seminaret er spesialdesignet for våre medlemmer. Vi er en bransjeforening og målet vårt har vært å finne temaer som kan gjenspeile interessene til hele foreningen. Her skal alle finne noe av interesse, sier Grønnestad.

Årets program er delt opp i seks tematiske bolker. Den første delen skal omhandle fremtidsutsiktene i bransjen. Hvilke følger vil finanskrisen og lave oljepriser få for perioden som kommer? Roald Sirevaag fra StatoilHydro og Tom Munkejord fra FMC Technologies skal forelese om dette tema. Seminaret har også en del om nye produkter og ny teknologi innen subseabransjen, en del om ROV og AUV, samt en egen bolk viet opplæring og utdanning i subseabransjen. I denne forbindelse er det naturlig å nevne at Arnfinn Nergaard er årets konferansier. Han er professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) og har ansvar for ingeniørenes fordypningsstudie innen undervannsteknologi. Som en del av konferansierjobben vil Nergaard også fortelle litt om UiS sitt studieoplegg. Avslutningen av FFU-seminaret skal omhandle en bolk om prosjekterfaring og en om utfordringer i nordøst.
 
Ønsker engasjement

Det er et sterkt ønske fra programkomiteen at innleggene på seminaret skal være engasjerende og ikke minst vekke debatt.

? I etterkant av hvert foredrag er det satt av litt tid til spørsmål fra salen og diskusjoner. En viktig oppgave for konferansieren er å engasjere til spørsmål fra salen. Vi er glade for å kunne bruke Nergaard, med sin brede faglige kompetanse, i denne rollen. Vi oppfordrer dessuten seminardeltakerne til å komme med spørsmål, sier Grønnestad

Et møtested

Foruten spennende forelesninger vil vi på årets seminar sette av pauser som gjør at folk for god tid til å snakke sammen. ? I pausene anbefales det også at folk oppsøker utstillingsområdene, hvor flere spennende utstillere står klar til å presentere sine produkter. Utstillingsområdene blir en viktig møteplass i løpet av seminaret, avslutter han.
 
Påmeldingsfrist er mandag 19. januar
Gå til www.ffu.no