Innovative Subsea Solutions

Tool-Tech as ble etablert i 1999 av Magne Rød og Egil Eriksen. Selskapet drev frem til 2006 som et rent konsulentselskap innen utvikling av ny teknologi for offshore, og da spesielt subsea bransjen. I 2006 besluttet eierne å videreutvikle selskapet med flere ansatte, samt lansering av egne produkt og løsninger for markedet.

Published: 23 February 2009
Tool-Tech as har siden oppstart lansert en rekke nye løsninger innen subsea teknologi, og har en rekke patenterte løsninger, også flere med internasjonale patent.
 
Flere patenterte løsninger er utviklet for, eller i samarbeid med store Internasjonale selskaper. Tool-Tech as har også utviklet, og patentert flere "Anti Pollution Systems", for å bidra til å hindre oljeutslipp til omgivelsene fra oljerelatert virksomhet.
 
Selskapets Inventorer har over 20 års multidisiplin erfaring fra industri, offshore og subsea bransjen. Selskapet ønsker å bidra som "brobygger" mellom komponentleverandørene, og systemleverandørene, for ny nødvendig teknologi som subsea bransjen vil ha behov for i forbindelse med oljeutvinning på store havdyp.
 
Tool-Tech as utvider nå staben, både på engineering, men også på markedsføring og internasjonalisering. Vi flytter inn i nye moderne fasiliteter i Eldøyane Næringspark på Stord. Selskapet vil fremover fokusere på markedsføring og realisering av sine patenterte løsninger ut til markedet, samt bidra med ny teknologi for å løse utfordringene bransjen står ovenfor ved utvinning av olje på stadig dypere vann. Vårt mål er å videreutvikle selskapets høye kompetanse, og erfaring innen subsea bransjen.
 
Besøk gjerne Tool-Tech.no for mer informasjon.
 
Foto (øverst): Eldøyane Næringspark, Tool-Tech nybygg ventes ferdig i april 2009.