NUI AS legger ned ROV kurs

NUI AS vedtok torsdag 4. desember 2008 å legge ned bedriftens ROV virksomhet med umiddelbar virkning. Grunnen til avgjørelsen er at prosjektet så langt ikke har gitt de forventede resultater og at prognosene fremover ikke er overbevisende. NUI beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre kunder og samarbeidspartnere.

Published: 16 December 2008
Industri og/eller utdanningsinstitusjoner som er interessert i eventuell overtagelse og videre drift av ROV opplæringen kan kontakte NUI. ROV opplæringen inneholder, i tillegg til kompetanse, undervisningsplaner, komplett ROV og undervisningsmateriell på norsk og engelsk.
 
For ytterlig informasjon:
 
Eirik Myrseth                 55942810
Alf Herman Schønhardt  55942852
 
Bergen 15.12.2008