Veiviser til virkemiddelapparatet

NCE Subsea har fått utarbeidet en veiviser til virkemiddelapparatet med fokus på virkemiddel rettet mot NCE Subsea partnere og medlemmer. Veiviseren er utarbeidet av Idèvekst Energi AS, med innspill fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Dokumentet er tilgjengelig på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer.

Published: 16 December 2008
Virkemiddelapparatet er en felles betegnelse på offentlige institusjoner, programmer og støttetiltak som skal bidra til å utvikle og bringe frem ideer i et marked. NCE Subsea veileder til virkemiddelapparatet gir en kort beskrivelse av virkemiddelapparatet, med eksterne linker til mer utfyllende informasjon.
 
Mange oppfatter virkemiddelapparatet som omfattende og vanskelig å fine frem i. Formålet med dokumentet er å strukturere mye av tilgjenglig informasjon slik at de mest sentrale områdene relevant for subsea industrien blir belyst. På denne måten ønsker vi å gjøre NCE Subsea partnere og medlemmer oppmerksom på sentrale tjenester innen virkemiddelapparatet og slik bidra til utvikling av produkter, produksjonsprosesser og tjenester som bidrar til industriell vekst. Satsingen skal samtidig bidra til å løse eller redusere miljøproblemer.
 
Forskningsbasert teknologiutvikling er et sentralt virkemiddel. NCE Subsea veiviser til virkemiddelapparatet er delt inn i ulike kapittel avhengig av hvor i utviklingsløpet bedriften befinner seg.
 
Ulike hovedtema for NCE Subsea veiviser til virkemiddelapparatet er;
  • utvikle prototyp
  • markedsintrodusere et nytt produkt (kommersialisering)
  • markedsintrodusere et nytt produkt i utlandet eller på sokkelen (internasjonalisering)
  • starte et nytt selskap innen subsea området
Det er også gode tips til hvordan man bør gå frem i prosessen med å søke støtte.
 
For de som ønsker mer informasjon om virkemiddelapparatet er det listet flere kontaktpersoner i dokumentet. Lokale representanter for innovasjon Norge og Norges Forskningsråd i Hordaland er ellers svært behjelpelig i slike prosesser. Videre bidrar selvfølgelig NCE Subsea med assistanse hvor det måtte være relevant og nødvendig.
 
Veiviseren kan lastes ned på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer, under Fora & prosjekter - rapport og dokumentregister.