Styremedlem i NCE Subsea Yvonne Torgersen er årets Sunniva

Yvonne Torgersen, Daglig leder i Norske Ventiler AS, ble under Bergen Næringsråds julelunsj tildelt Sunniva prisen for 2008. NCE Subsea gratulerer med utmerkelsen.

Published: 16 December 2008
Juryen for Sunniva prisen mener at årets prisvinner fremstår som en engasjert og hardtarbeidende leder som har potensial til å komme enda lenger i sin karriere.
 
Trivsel er viktig
Yvonne Torgersens lederstil er demokratisk og inkluderende, og hun er opptatt av at de ansatte skal trives i jobben. Hun har fått respekt og tillit ved selv å være et godt forbilde, og mener den positive utviklingen og de gode resultatene kommer som en konsekvens av trivselen. Ansatte i Norske Ventiler AS har uttalt at de har et meget godt arbeidsmiljø, med lavt sykefravær og lite gjennomtrekk.
 
Et godt forbilde
Hennes overordnede sier om henne: - Hun har en meget god evne til å forstå samspillet mellom eiere, bedriftens styre, de ansatte og sin egen posisjon som daglig leder. Hun kan nok til tider oppfattes som en krevende leder. Dette oppveies av at hun til enhver tid er rettferdig og selv alltid yter sitt beste. Årets prisvinner har skapt sin sterke posisjon ved å være et godt forbilde for sine ansatte og ved å se og lytte til de personene hun har rundt seg. I tillegg har hun alltid humoren med som en positiv hjelper i sitt virke.
 
Styremedlem i NCE Subsea
Yvonne Torgersen er styremedlem i NCE Subsea. Hun har vært aktivt involvert i foreningen siden den spede begynnelse høsten/vinteren 2005.
 
- Det er svært gledelig at styremedlemmer i NCE Subsea fremstår som rollemodeller og går foran som gode eksempler for nåværende og kommende ledere i regionen. Spesielt gledelig er det at prisen tilfaller Yvonne, som har vært en slik aktiv bidragsyter til utvikling av NCE Subsea gjennom verv i styret, forum for kompetanseutvikling og deltakelse på studietur/ Hordalandsdelegasjon til OTC i Houston, sier daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen.
 
Den niende Sunnivaen
Det er niende gang Bergen Næringsråd deler ut Sunniva prisen, som skal gå til en kvinnelig leder med resultat- eller fagansvar. Prisen er på 30.000 kroner, samt et kunstverk av Vibecke Hetland. Les hele juryens begrunnelse.
 
Tidligere prisvinnere er:
-         Lise Reinertsen (2007)
-         Sølvi Rolland Murphy (2006)
-         Benedicte Schilbred Fasmer (2005)
-         Vibeke Eriksen (2004)
-         Janne Vangen Solheim (2003)
-         Helga Raa (2002)
-         Marit Warncke (2001)
-         Irene Årvik Kyte (2000)
 
Viktig med rollemodeller
Bergen Næringsråd arbeider for å øke antall kvinner i ledende posisjoner i næringslivet i Bergensregionen, og mener det er viktig med kvinner som går foran og er rollemodeller.
 
Foto: Bergen Næringsråd