Opplevelsesrik studietur til Singapore og OSEA 2008

NCE Subsea gjennomførte i uke 49 en studietur til Singapore og Offshore South East Asia (OSEA). Studieturen ble arrangert i samarbeid med NCE Instrumentering, NCE Maritime og Innovasjon Norge. Singapore var valgt som mål for turen fordi en rekke norske subsea og petromaritime bedrifter har valgt å etablere seg der for å arbeide mot de sørasiatiske markedene.

Published: 9 December 2008
 
Som vanlig under NCE Subseas studieturer var det lagt opp et omfattende, interessant og lærerikt besøksprogram med rikelige muligheter for nettverksbygging. Vi fikk en introduksjon til de sørasiatiske olje og gass markedene fra Innovasjon Norge i Singapore, ved regiondirektør for sørøst asia Ole Johan Sandvær og contrymanager Singapore TAY Siow Hwhee. Dernest fikk vi en grundig innføring i asiatisk forretningskultur basert på 15 års egenerfaringer ved Øyvind Bjørkhaug, som leder Roxar i sørøst asia med base i Kuala Lumpur. Videre fikk deltakerne på studieturen en god innføring i insentiver, virkemidler, lover og regler for etablering av selskap og/eller gjøre forretninger i Singapore fra landets myndigheter.
 
Påfølgende dag besøkte vi DNV, hvor vi fikk innblikk i deres aktiviteter i regionen. Dernest fulgte FMC Technologies, hvor vi både ble brifet og fikk omvisning i produksjonslokalene. Til slutt besøkte vi Semb Corp i Jurong, et enormt verft som produserer Jack-up og semirigger på samlebånd. Hele 6 semier var under produksjon til enhver tid, flere av dem vi så var bestilt av norske selskaper. Også på studieturens siste dag besøkte vi et verft, Sime Darby i Pasir Gudang i Malaysia. Der bygget de i all hovedsak moduler til plattformer, som f.eks store prosessanlegg.
 
Onsdag tilbrakte vi på messen OSEA 08, Asias største olje & gass messe. Utstillingen gikk over 2 etasjer og var på 21.000 kvadratmeter med 1400 utstillere. Det var relativt få operatørselskaper, hovedleverandører og store oljeservice selskaper som utstillere. Det var imidlertid en rekke selskaper i klyngen som var utstillere: Framo Engineering, Frank Mohn Flatøy, Anderaa Datainstruments, DNV, AGR og Aker Solutions.
 
Seks personer deltok å på studieturen. To meldte forfall rett før avreise. Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive, både til programmets faglige innhold, nettverksbyggingen og til organisering/logistikk.
 
Torgeir Evjen, daglig leder i VTT Maritime i Bergen var en av deltakerne. Han var meget fornøyd med hele turen og ville ikke vært den foruten. Han fikk flere innspill til potensielle forretningsmuligheter og styrket sin kompetanse om regionen. Basert på sin opplevelse under denne studieturen vurderer han også å delta på neste arrangement, som sannsynligvis blir Australasian Oil & Gas som gjennomføres 17. ? 19. februar i Perth. Han oppfordrer også andre klyngeaktører til å delta da utbyttet er stort og blir større til flere som deltar.
 
Foto: (øverst) Studietur deltakerne under lunsj, (under) fra Aanderaa Data Instruments' stand under OSEA 2008.