Populært fagseminar innen Hydroaktustikk

Nærmere 40 personer deltok på fagseminar innen Hydroakustikk i Kalfaret Brygghus mandag 24. november etter lunsj. Seminaret ble arrangert av NCE Subsea faggruppe innen Hydroakustikk.

Published: 25 November 2008
 
Dr. Phillippe Blondel, fra Centre for Space, Atmospheric and Oceanic Science ved Department of Physics, University of Bath UK, holdt hovedforedraget med tittelen 'Acoustic Techniques for Marine Habitat Mapping'.

Videre ble det gitt en presentasjon av Hydroakustikkgruppen, samt status for forprosjekt utført av NUI knyttet til testfasiliteter for undervannsinstrumentering. Arrangementet ble avsluttet med omvisning i Kalfaret Brygghus og middag.
 
Presentasjonene fra fagseminaret kan lastes ned under;
Introduksjon av NCE Subsea Faggruppe innen Hydroakustikk, Rolf Kahrs Hansen, Chief Scientist CodaOctopus AS
-
Acoustic Techniques for Marine Habitat Mapping, Dr. Phillippe Blondel, Centre for Space, Atmospheric and Oceanic Science, University of Bath
-
Orientering om status i forprosjektet 'Testfasiliteter for undervanssinstrumentering', Vidar Fondevik og Didrik Andersen, NUI
 
 
Seminar på Finse 8. - 11. februar 2009
Mot slutten av møtet ble det annonsert akustikkseminar på Finse 8. - 11. februar 2009. Påmeldingsfrist er 18. desember 2008.
>> Last ned informasjon om arrangementet .
 
Relaterte saker:
 
Foto (fra venstre): Professor Halvor Hobæk (Universitetet i Bergen), Dr. Philippe Blondel (University of Bath) og Rolf Kahrs Hansen (CodaOctopus AS).