Subsea Systems Engineering Course til Norge

Et internasjonalt opplæringsprogram for ingeniører som skal arbeide i subsea industrien gjennomføres for første gang i Norge.

Published: 24 November 2008
Subsea Systems Engineering Course - som allerede er etablert i Houston og Aberdeen - arrangeres i Norge mars 2009 som følge av økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i subsea industrien.

Kurset arrangeres av Subsea Engineering News (SEN) og Clarion Technical Services i samarbeid med NCE Subsea, og gjennomføres på First Hotel Marin i Bergen 3. - 6. mars 2009.

SEN redaktør og kurs administrator Steve Sasanow sier: "Programmet er nå godt etablert i USA og Skottland - hvor det er stor etterspørsel etter kurset - og vi så nå at det var tid for å videreføre dette til Norge".

"Subsea markedet er i vekst over hele verden, men man er bekymret for at langsiktig vekst vil hemmes av mangel på kvalifisert arbeidskraft. Kurset er utarbeidet for å møte nettopp disse bekymringene".

"Målet er å gi nyutdannede ingeniører og annet personell - som kommer fra offshore industrien og annen industri - en grundig innføring i subsea industrien, og bidra til økt kompetanse".

Kurset, som går over tre og en halv dager, dekker hovedelementene av subsea systemer og installasjoner og gir en oversikt over grensesnittet mellom ulike elementer i et system. Kurset vil også inkludere en øvelse innen feltutvikling og anleggsbesøk.

Hovedforeleser Bill Loth har mer enn 30 års erfaring fra større operatørselskaper. Det blir også forelesninger ved representanter fra Vetco Gray, MCS, Viper Subsea og Prospect.

Fullstendig informasjon om kurset, som har vært arrangert i Houston siden 2003 og i Aberdeen siden 2007, finnes på www.clarion.org.

Kurset i Bergen koster £2,000 per person, men ansatte i NCE Subsea Partner- og medlemsbedrifter får 10% rabatt (£1,800).
 
Det er begrenset antall plasser på kurset, reservasjoner kan gjøres ved å kontakte Subsea Engineering News på sen@btinternet.com eller +44 1242 574927, eller ved å fylle ut skjema som er tilgjengelig på Clarion webside.
 
Illustrasjon: FMC Technologies