Vellykket nettverksmøte for gründere og etablerere

I samarbeid med Connect Vest og StatoilHydro arrangerte og gjennomførte NCE Subsea et åpent nettverksmøte for gründere og etablerere i subsea industrien tirsdag 18. november 2008.

Published: 20 November 2008
Arrangementet ble gjennomført hos StatoilHydro på Sandsli og var fulltegnet med 30 deltakere. De fleste av deltakerne representerte små selskaper, nystartede selskaper og selskaper under etablering.
 
Hensikten med nettverksmøtet var å skape en arena for kontakt mellom etablerere og gründere i subsea industrien og aktører som kan bidra i deres utvikling.
  
En rekke foredrag ble gjennomført:  
  • Trond Olsen, Daglig leder i NCE Subsea, ønsket velkommen og innledet om NCE Subsea. >> Last ned presentasjon
  • John Egil Johannessen, forretningsutvikler i Statoil Hydro Industrial Development, informerte om aktiviteter og programmer i StatoilHydros Industrial Development avdeling, herunder LOOP programmet. >> Last ned presentasjon
  • Hege Elvestad, forretningsutvikler i Connect Vest, fortalte om egen organisasjon og prosjektet Subsea Gründer, et samarbeidsprosjekt mellom NCE Subsea og Connect Vest. >> Last ned presentasjon
  • Bjarne Hollund, spesialrådgiver i Innovasjon Norge, holdt er foredrag om de omfattende støtteordningene og programmene som finnes i Innovasjon Norge og som er relevante for subsea industrien. >> Last ned presentasjon
NCE Subsea har under utvikling en 'veileder til virkemiddelapparatet'. Denne vil ta for seg de mest relevante programmene for subsea industrien innen en rekke virkemiddelaktører. Veilederen vil bli distribuert til deltakerne på nettverksmøtet og til medlemmer og partnere i NCE Subsea.  
 
Nettverksmøtet ble avsluttet med nettverksbygging, måltid og sosialt samvær i en av StatoilHydros utmerkede lokaler.