Tildeling av prosjektmidler for 2008

20. oktober tildelte NCE Subsea 1,1 millioner kroner i forprosjektmidler. Tildeling var basert på åpen utlysing innen alle NCE Subsea satsingsområder.

Published: 28 October 2008
I alt 14 søknader med et totalt omfang av 2,2 millioner kroner kom inn til søknadsfrist 15. oktober.
 
Følgende prosjekter har blitt innvilget midler:
  • All-electric - Sikkerhet og pålitelighet, Marintek
  • Instrumentering og strategi for tilstands- og effektovervåkning
    i forbindelse med oljeboring, Havforskningsinstituttet
  • Akustisk havbunnsklassifisering, CMR
  • Etablering av høyspenningskurs, NUI
  • Recommended Practice - Design for maintainability of subsea equipment, DNV
  • SENSE- Subsea emission sensor, Aquadyne
Videre er det et prosjekt hvor NCE Subsea jobber med å få ytterligere klarlagt innhold før igangsetting. Det er også to prosjekter som foreløpig står på vent i tilfelle noen av de innvilgede prosjektene ikke lar seg gjennomføre som forutsatt i tildelingen.
 
Basert på de mange gode søknadene som kom inn er det naturlig at denne type åpne søknadsrunder blir videreført i 2009. NCE Subsea kommer tilbake med mer informasjon og søknadsfrist når dette er klart.
 
Alle 14 prosjektforslag som kom inn ble ansett som relavante for NCE Subsea sine satsingsområder. De som ikke fikk tilslag i denne omgang oppfordres til å søke igjen til neste år. Vi er også åpen for løpende innspill til aktiviteter og prosjekter som ønskes gjennomført.
 
Relaterte saker: