Norwegian Business Incubator Office Houston åpner sommeren 2009

Innovasjon Norge og INTSOK har i samarbeid utviklet konseptet Norwegian Business Incubator Office (NBIO). Den første NBIO åpnet i Rio de Janeiro i 2007 og har vært en stor suksess.

Published: 27 October 2008
 
NBIO er et konsept hvor norske selskaper som ønsker å etablere seg i et dedikert marked kan få tilgang til kontorfasiliteter i et miljø med likesinnede og hvor en rekke administrative funksjoner og forhold er ivaretatt. Konseptet egner seg godt for selskaper som ønsker å gjøre en trinnvis etablering og er et meget fleksibelt tilbud.