Samarbeidsavtale med Leverandørnett Olje og gass

NCE Subsea og Leverandørnett Olje og gass (LOG) har inngått en samarbeidsavtale. Hensikten med avtalen er å bidra til økt verdiskaping for bedriftene i klyngen.

Published: 27 October 2008
Leverandørnett Olje og gass (LOG) er et landsdekkende leverandørnettverk mot flere olje og gassprosjekter, enten dette er utbyggingsprosjekter, vedlikehold & modifikasjon, brønn/boring m.m.
 
LOG er en videreføring av Leverandørnett Ormen lange, som har vært sterkt medvirkende til at Ormen Lange utbyggingen har realisert betydelig verdiskaping nasjonalt, regionalt og lokalt.
 
Hensikten med samarbeidet er å bidra til økt aktivitet for bedriftene i subsea klyngen. Gjennom medlemskap i LOG får bedriftene om aktuelle anbud til prosjekter. Partnere og medlemmer i NCE Subsea får 25 prosent rabatt på medlemskap i LOG.
 
NCE Subsea skal understøtte aktiviteter i regi av LOG, for eksempel gjennomføring av leverandørmøter i regionen.