Å reise i flokk kan noen ganger være smart

Ledet av Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg dro Hordalandsdelegasjonen til Rio Oil and Gas for å bygge nettverk, markedsføre regionen og lære om brasilianske og andre internasjonale markeder. De femten deltakerne hadde et aktivt program utarbeidet av Innovasjon Norge Rio i samarbeid med NCE Subsea og Hordaland Olje og Gass (HOG), spesifikt for at små og mellomstore bedrifter skulle få mest mulig ut av besøket.

Published: 23 October 2008
Erik Skjeldal, administrerende direktør for Technor Valves and Automation var en av deltakerne, og var svært fornøyd med den tilrettelagte turen til Brasil.
 
- Jeg har vært med på mange olje- og gassmesser de siste ti årene, og var til å begynne med kanskje litt skeptisk til å reise sammen i gruppe på denne måten. Jeg kom derimot på bedre tanker og meldte meg fort på etter å ha sett det velregisserte programmet. For vår del var det flere fristende foredrag innen subsea-sektoren hvor vi ønsker å satse mer. Deltagerlisten på de forskjellige arrangementene var også imponerende. I forbindelse med foredragene og de sosiale sammenkomstene fikk vi møte toppledelsen for de største aktørene, og det er en ganske unik mulighet for en mellomstor bedrift som oss, forteller Skjeldal.
 
Byr på vekst internasjonalt
Technor Valves and Automation ble startet i januar 2007 etter en sammenslåing av Bennex sin Valves and Automation avdeling og ScanArmatur. Selskapet har hatt stor vekst siden sammenslåingen og har nå 43 ansatte. Med 90 prosent av salgsomsetningen innenlands har bedriften med tilholdssted på Ågotnes et stort potensial for vekst med en økt satsning på internasjonale markeder, men nye foretningskulturer kan by på nye utfordringer.
 
- Under messen og de arrangerte aktivitetene fikk delegasjonen anledning til å møte flere norske forretningsforbindelser som allerede var etablerte i Brasil og de ga en god første innføring. For oss som en SMB-aktør er det viktig å få tilegnet oss den næringslivskulturen som regjerer i de ulike landene for videre å kunne lykkes internasjonalt og i dette tilfellet Brasil. Herman Friele, som på turen representerte Business Region Bergen, har jo veldig lang erfaring i landet, selv om han jobber i en helt annen industri, sier Erik Skjeldal. Han kom også i samtale med Erling Lorentzen som har årelang erfaring fra brasiliansk forretningskultur.
 
- Samtalene med de etablerte forretningsforbindelsene ga mersmak. Og Brasil er jo et veldig stort marked hvor det skjer mye nå. For vår del var det stor nytteverdi i å se presentasjonene fra Petrobras sine representanter og slå av en prat med dem. De fortalte i detalj om sine planer for utbygging og sine forretningsmodeller slik at vi fikk sett hva som var det helt konkrete markedspotensialet vårt, sier Skjeldal.
 
Nye kontakter
Direktøren fra Ågotnes-bedriften reiste selvsagt i likhet med alle de andre på messen i Rio for å presentere sitt selskap og sine produkter, og knytte kontakter. Programmet fra HOG var satt sammen med tanke på nettopp dette, og det merket Hordalandsdelegasjonen.
 
- Jeg fikk flere kontakter enn forventet, både fra leverandørindustrien i Brasil, norske selskaper som er tilstede i det Brasilianske markedet og fra oljeselskapet Petrobras. Det var opplegget til Innovasjon Norge, med seminarer, lunsjer og middager som gjorde dette mulig. Skulle jeg på eget initiativ arrangert møter med alle de menneskene som jeg møtte i løpet av disse hektiske dagene, så hadde jeg brukt mange arbeidsdager på forberedelser og å finne de rette representantene hos de riktige aktørene, sier Skjeldal.
 
Den brede kontaktflaten direktøren for Technor Valves & Automation fikk under messen resulterte helt konkret i om lag 20 nye kontakter. Dette er relasjoner han nå følger opp, og noen av dem vil også bunne ut i reelle tilbud.
 
Delegasjonstur frister til gjentakelse
Erik Skjeldal ser også verdien i at alt det praktiske under reisen er tatt hånd om for delegasjonen. Han forteller at dette hjelper deltakerne med å holde fokus på det faglige og relasjonsbyggingen, men at det viktigste er at det ble åpnet for tilgang til møter hvor en liten eller mellomstor bedrift ikke nødvendigvis får innpass. - Å reise som en delegasjon på denne måten var en kjempefordel. Det skaper interesse bare å komme som en gruppe, og det gir gjennomslagskraft til å få arrangert møter. Vi hadde jo også med oss politiske representanter som gjorde det interessant for brasilianske politikere å stille opp, og da fulgte gjerne de brasilianske selskapene etter, sier Skjeldal.
 
- Det var et profesjonelt program hvor vi fikk oppleve en del brasiliansk kultur på de sosiale sammenkomstene, og vi hadde rikelig med anledning til å presentere oss selv på møter og konferanser, sier Skjeldal.
 
På Rio Oil and Gas 2008 var Hordaland godt representert og industrien i Bergensområdet ble grundig eksponert både via messestand og gjennom deltakerne i delegasjonen. - Vi fikk vist et bredt spekter av industri innen olje- og gassnæringen og at vi er en del av et aktivt miljø der vi kommer fra som igjen kan levere prosjekter som større pakker i samarbeid med hverandre, sier Skjeldal.
 
Direktør for Technor Valves & Automation kommer med varme anbefalinger for å være med på en delegasjonstur. - Dette er enestående sjanse spesielt for små eller mellomstore bedrifter som har noe å bidra med i det lokale markedet hvor turen går. Det er en unik mulighet for førstegangseksponering, avslutter Erik Skjeldal.
 
Tekst: Asle Steiestøl Wingsternes, Maritime Colours