Åpent møte Nordhordaland handverk- og industrilag

NCE Subsea og Nordhordaland handverk- og industrilag inviterer til felles møte torsdag 6. november på Mongstadbase. Tema for møtet er subsea.

Published: 22 October 2008
Subsea er fremtidens svar på utnyttelse av olje- og gassfelt. Sentrale aktører forteller hva som skjer, og hva som skal til for å lykkes i subsea området. Høy teknologi og krav til kvalitet og kompetanse er noen stikkord.
 
Medlemsbedrifter i Nordhordaland handverk- og industrilag (NHIL) er invitert til å gi korte presentasjoner. Aktuelle tema for slike presentasjoner er informasjon om selskapet, produkter, salg, kunder, og erfaringer med produkt- og leveransesamarbeid.
 
Det blir også rom for diskusjoner og drøftinger underveis, og anledning til nettverksbygging mellom bedrifter og aktører på alle nivåer.
 
Møtet er ikke bare for subsea virksomheter ? her får du innblikk i det som skjer både under og over havoverflaten.
 
Påmelding til post@nhil.no innen søndag 2. november
 
Torsdag 6. november klokken 1700 ? 2000 på Mongstadbase
 
Program:
1700
Enkel servering
 
1715
Velkommen, Svein M. Nordvik, Daglig leder NHIL
 
1720
Hva er NCE Subsea?, Trond Olsen, Daglig leder NCE Subsea
1740
Bedriftspresentasjoner
- Frank Mohn Flatøy
- Bennex
 
 
1845 
Presentasjon av medlemsbedrifter i Nordhordaland handverk- og industrilag
 - PSW Group Mongstadbase
 
2000
Oppsummering og avslutning
 
 
Det legges inn pauser underveis
 
Obs! Ta med varme klær - møtet finner sted i subsea testhall på Mongstadbasen.