Studietur til OSEA 08/Singapore, 28. november ? 5. desember

NCE Subsea organiserer i samarbeid med NCE Maritime, NCE Instrumentering og Innovasjon Norge Singapore, studietur til Singapore i forbindelse med Offshore Southeast Asia 2008 (OSEA 08).

Published: 13 October 2008
Målgruppen for studieturen er bedrifter og organisasjoner som har tilknytting til et NCE eller Arenaprosjekt. Målsettingen er flerdelt:
  • Markedsforståelse og ?kunnskap
  • Etablering av internasjonale kontakter/nettverk
  • Utvikle nettverk mellom deltakende prosjekter og bedrifter
  • Erfaringsoverføring fra (norske) bedrifter med internasjonal markedserfaring fra besøksområdet til deltakende aktører
  • Lære om lovverk, reguleringer og insentiver for etablering i besøksområdet
  • Lære om muligheter for FoU og utdannings-/opplæringsmuligheter i besøksområdet
  • Lære om, og oppleve forretningskultur i besøksområdet
Deltakere dekker selv kostnader til reise og opphold, mens alle kostnader i forbindelse med besøksgjennomføring i Singapore dekkes av arrangørene.
 
denne linken kan du laste ned det foreløpige programmet og en mer detaljert beskrivelse av studieturen.
 
Påmelding skjer via henvendelse per e-post til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen 30. oktober. Påmelding må inneholde informasjon som beskrevet i programmet.
 
Den enkelte deltaker må selv bestille reise. I programmet finnes anbefalt reiserute. Vi anbefaler at denne følges og at bestilling gjøres til utpekt kundebehandler i ViaTravel som beskrevet i programmet. Avreise fra Norge er satt til fredag 28. november med retur til Norge fredag 5. desember.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea, trond.olsen@ncesubsea.no, tlf 48108864.
 
Velkommen til å delta på en studietur som fokuserer på markedskunnskap og ?forståelse i Sørøst Asia og Singapore, samt nettverksbygging og erfaringsoverføring.