Testområde for akustisk utstyr og undervannsinstrumentering

NCE Subsea sin faggruppe innen Hydroakustikk har satt ut en forstudie til NUI for kartlegging og beskriving av testområde(r) for uttesting av akustisk utstyr og undervannsinstrumentering.

Published: 7 October 2008
 
Studien blir en spisset videreføring av testfasilitetsstudien avsluttet våren 2008. Hovedfokus blir nå evaluering av undervannsområde(r) for uttesting av akustisk utstyr og annen undervannsinstrumentering. Man ser for seg at denne typen område(r) vil være viktig for både testing og kvalifikasjon av utstyr samt opplæring, utvikling og kvalifikasjon av prosedyrer og metoder.
 
Studien vil se på:
Platformer: ROV, overflatefartøy, AUV, tauet fisk o.l.
Akustisk instrumentering: Multibeam sonar, ekkolodd, sidesøkende sonar, 3D sonar (Echoscope) o.l.
Annen instrumentering: Magnetometer, ?pipe-tracker?, utstyr for undervanns metrologi, video o.l.
Objekter: Rørledninger, betongklosser, dummy miner, lagdelt bunn, produksjonstre, kabel o.l.
 
Man skal også se på myndighetskrav, etablering av ?ground Truth?, drift, økonomi og lokalisering.
 
Studien vil bli utført gjennom telefonintervju, samt gruppemøte/samtale med utvalgte bedrifter basert på telefonintervjuene. Forstudien vil bli utført av Didrik Andersen og Vidar Fondevik (NUI), og er er planlagt ferdigstilt i 2008.
Faggruppe innen Hydroakustikk oppfordrer relevante bedrifter å delta aktivt inn i prosessen og stille seg til disposisjon for NUI når de tar kontakt. De som ønsker å bidra kan også ta direkte kontakt med Didrik dan@nui.no, eventuelt med Rolf Kahrs Hansen som leder Faggruppe innen Hydroaktustikk rolf.kahrs.hansen@codaoctopus.com.
 
DOF Subsea har vært sentrale i utforming av studien. Hydroakustikk gruppen ser for seg at en rekke bedrifter i området vil ha interesse av denne typen område(r).
 
Last ned en full beskrivelse av studien.

Relaterte saker:
 
Illustrasjoner: Forside illustrasjon NUI, artikkel illustrasjon CodaOctopus.