Lærerkrefter søkes til Undervannsteknologistudiet på Straume

Ingeniørstudiet i Undervannsteknologi, drift og vedlikehold ble startet høsten 2007 som et samarbied mellom Subsea industrien i Hordaland og Høgskolen i Bergen.

Published: 7 October 2008
 
Studiet inneholder grunnleggende ingeniørfag som matte, mekanikk, statistikk og teknisk tegning samt generelle maskinfag, elektrofag og mar fagspesifikke fag innen undervannsteknologi og brønnteknologi. 
 
Spesielt for studiet er den tette tilknytningen til industrien, hvor blant annet praksisplasser i bedrifter i subsea bransjen utgjør en viktig del. Last ned fagplan for studiet.

Studiet har nå 85 våkne og engasjerte studenter fordelt på to  klassetrinn, men trenger sårt flere lærerkrefter til å undervise disse. Lærerbehovet gjelder både tradisjonelle maskin- og marinfag, samt de mer spesialiserte
fagene innen undervannsteknologi og brønnteknologi.

Høgskolen i Bergen har lyst ut to fulltidsstillinger, men ønsker også velkommen lærere som ønsker å ta enkeltfag.
 
Interesserte bes ta kontakt med Instituttleder Mons Monstad ved Høgskolen i Bergen. Telefon 555 87 635, E-post: mem@hib.no.
 


Foto: Nina Samnøy, HiB