Lær om sørasiatiske subsea markeder

Lær om sørasiatiske subsea markeder ? bli med på studietur til Offshore South East Asia 2008 (OSEA)

Published: 23 September 2008
Subsea markedet er i rivende utvikling verden over. Spennende markedsmuligheter avdekkes i India, Malaysia, Indonesia, Australia og Kina. En rekke selskaper som operer i den sørasiatiske regionen har valgt Singapore som sin base for aktivitetene.
 
NCE Subsea har initiert, og samarbeider med andre NCE og ARENA programmer om, en studietur til Offshore South East Asia, Singapore, med avreise fredag 28. november og retur fredag 5. desember 2008.
 
OSEA er en stor og betydningsfull messe i regionen som tiltrekker seg aktører fra hele verden. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i messen når vi skal gjennomføre en studiereise. En slik reise dreier seg imidlertid ikke bare om messen, men i enda større grad å oppsøke og lære av aktører som opererer i regionen. Dette kombinert med informasjon om markedsmuligheter og myndighetenes program for etablering av virksomhet i Singapore, øker det faglige utbyttet.
 
Vi håper på bred deltakelse, både fra medlemmer i NCE Subsea og fra andre NCE og ARENA programmer. Dette vil også bidra til å øke effekten av turen, da aktører fra ulike klynger vil lære hverandre å kjenne.
 
Last ned foreløpig program. Kostnader relatert til gjennomføring av programmet dekkes av NCE Subsea og samarbeidspartnere. Deltakerne på turen dekker selv reise og oppholdskostnader, estimert til ca NOK 20.000,-.
 
Medlemmer og partnere kan være interessert i deltakelse bes kontakte daglig leder Trond Olsen, trond.olsen@ncesubsea.no, 48108864.