Aktivt bidrag fra NCE Subsea under Rio Oil & Gas 2008

Som ledd i Hordaland delegasjonens program under Rio Oil & Gas gjennomførte NCE Subsea et eget frokostseminar med fokus på markeds- og FoU muligheter i Brasil, samt erfaringsoverføring fra bedrifter som har operert i Brasil over tid.

Published: 17 September 2008
Rundt 40 personer fra ulike bedrifter og organisasjoner deltok på seminaret.
 
Presentasjonene kan lastes ned ved å klikke på dem:
Store muligheter i Brasil
 
Daglig leder, Trond Olsen, deltok på et INTSOK seminar hvor CFO i Petrobras, Almir Barbassa, la frem estimerte behov for leveranser frem til 2015 som følge av pre-salt oppdagelsene.
 
Konsekvensene og omfanget gjør, uten sammenligning, Brasil til verdens største subsea marked i løpet av kort tid. Blant annet beskrives et behov for nesten 4000 juletrær.
 
Presentasjonen til Almir Barbassa kan lastes ned her. Se spesielt side 11 og utover. Barbassa oppfordret norske selskaper til å søke mot det Brasilianske markedet og etablere seg der.
 
Krav om lokalt innhold
 
Johnar Olsen, INTSOK, kom med en klar anbefaling til norske selskaper under NCE Subseas frokostseminar - etabler dere i Brasil nå, om 3 til 5 år er det for sent! Det tar tid og krever mye innsats å etablere seg i Brasil. Derfor oppstår behovet for tidlige etablering for å kunne konkurrere om oppdrag under pre-salt oppbyggingen.
 
Olsen mener også at det er lite som tyder på at de brasilianske myndighetene vil lette på kravet om lokalt innhold (local content), heller tvert om, at kravene innskjerpes. Det borger for at leveranser i mange tilfeller krever etablering. Innovasjon Norge og INTSOK har sammen et tilbud for etablering gjennom Norwegian Business Incubator Office. Informasjon om NBIO finner du her.
 
Hordalandsdelegasjon
 
Hordalandsdelegasjonen bestod av en rekke representanter fra offentlig og privat sektor. Fylkesordfører Toril Selsvoll Nyborg ledet delegasjonen, hvor også Ordføreren i Bergen Gunnar Bakke og ordføreren i Stord Liv Kari Eskeland deltok.
 
Representanter fra CMR, CCB, Technor Valves and Automation, ProAnalysis, Bennex, HOG og Innovasjon Norge Hordaland inngikk i delegasjonen.
 
Regionale representanter fra ClampOn, Bjørge, Siem WIS, SINTEF, TTS og Roxar deltok også på ROG 08 og arrangementer i regi av delegasjonen.
 
Med Business Region Bergen, ved Herman Friele og Asbjørn Algrøy, som vertskap bidro NCE Subsea til planlegging og gjennomføring av nettverksarrangementet Business Region Bergen Dinner Party med nesten 70 gjester. Arrangementet var et ledd i satsingen for å synliggjøre Bergensområdet som attraktiv region. Andre slike arrangementer i år har vært tilsvarende middag under OTC i Houston og seiling med Statsraad Lemkuhl under ONS.
 
Foto: Lena Westjord, Innovasjon Norge. Øverst: Daglig leder Trond Olsen innleder NCE Subsea Breakfast Seminar under ROG 2008. Nederst: Deltakere i Hordalandsdelegasjonen under omvisning.