Møte for partnere og medlemmer - Mål og strategier

Strategiutvikling har vært et viktig fokus for NCE Subsea den siste tiden. Nå inviterer vi alle partnere og medlemmer til møte torsdag 2. oktober.

Published: 24 September 2008
I møtet får partnere og medlemmer presentert utkast til Mål, strategi og handlingsplan for NCE Subsea. Forslaget er utarbeidet i samspill mellom Daglig leder, ledergruppen og Styret. Strategiarbeidet er i stor grad basert på resultater av Framsynsprosjektet og ledergruppens Forventningsavklaring, som også presenteres i møtet.
 
Strategier for den neste treårs perioden må samsvare med forventinger til NCE Subsea i partner- og medlemsbedriftene. I møtet settes det av tid til diskusjon, slik at partnere og medlemmer får anledning å komme med sine innspill.

Framsynsprosjekt
 
Hensikten med NCE Subsea Framsynsprosjekt har vært å finne frem til langsiktige tiltak og strategier for klyngen. Gjennom fire samlinger har bedriftene i klyngen deltatt i dialog om ståsted, fremtidsutsikter og strategisk respons.
 
Berrefjord og Thomassen har utført prosjektet på oppdrag fra NCE Subsea. I møtet vil de legge frem resultatene av Framsynsprosjektet, samt presentere sine anbefalinger.
 
Sluttrapportering inkluderer et interaktivt multimedia verktøy som kan benyttes av bedriftene i klyngen i deres egen strategiske planlegging. Multimedia verktøyet er tilgjengelig på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer.

Forventningsavklaring
Ledergruppen har gjennomført en forventningsavklaring blant bedrifter i klyngen. Man så et behov for å få innspill fra partnere og medlemmer om hvilke forventninger de har til hva klyngen skal bidra med, og hva de kan bidra med overfor klyngen.
 
Daglig leder Trond Olsen presenterer innholdet i Forventningsavklaringen.
 
Tid: Torsdag 2. oktober 17.00 ? 20.30
Sted: Kalfaret Brygghus, Hansaparken
 
Agenda:
17:00 - Felles middag i restauranten
17:45 - Presentasjon av Framsynsprosjektet
18:30 - Presentasjon av Forventningsavklaring
19:00 - Pause
19:15 - Presentasjon av utkast til Mål, strategi og handlingsplan for NCE Subsea
19:45 - Diskusjon og innspill til Mål, strategi og handlingsplan
 
Påmelding til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen tirsdag 30. september.
Meld fra om du kommer til middag eller ikke.
 
Foto: fra samling 4 og samling 1 i NCE Subsea Framsynsprosjekt