Rekordmange jenter vil bli ingeniør

118 av de nye ingeniørstudentene i Bergen er jenter. Jentene utgjør 22 % av de ferske ingeniørstudentene ved høgskolen. Ved én av studieretningene er jentene i flertall.

Published: 16 September 2008

58 % av årets nye kjemistudenter er jenter. Det er i år 25 jenter som har valgt kjemi ved høgskolen. 41 jenter har tatt fatt på studieretningene innen maskinfag, og 30 jenter har begynt på byggingeniørstudiet. Resten av jentene ved ingeniørutdanningen har valgt enten data- eller elektrofag.

- Kjemi har lenge vært et kvinnedominert studium hos oss. Det nye nå, er at også andre olje- og gassrelaterte fagområder tiltrekker seg et betydelig antall jenter. Vi ser at jentene er på full fart inn i utdanninger som blant annet undervannsteknologi og energiteknologi. Dette er moderne varianter av det klassiske maskiningeniørstudiet, som tradisjonelt har vært sterkt dominert av menn, sier dekan Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen.

Ventelister
I alt har 539 nye studenter i år fått plass ved et av de 12 bachelorprogrammene i ingeniørfag som Høgskolen i Bergen tilbyr. Likevel står fremdeles 106 håpefulle på venteliste for å komme inn ved ingeniørutdanningen, en uke etter at studieåret tok til.
 
- Dette er en ny situasjon for oss. Studentantallet har riktignok økt for hvert år, og vi har i flere år nå vært den største ingeniørutdanningen i Norge. Men vi har aldri opplevd at det har vært konkurranse om å komme inn på nesten alle studieretningene våre. Det er bare tre av de 12 studieretningene våre som ikke har operert med ventelister i år, forteller dekanen.
 
Høyest poengsum måtte man i år ha for å komme inn på den nye ingeniørutdanningen innen undervannsteknologi.
 
Foto: Nina Samnøy