Vellykket møte mellom kunder og leverandører

Maskineringsgruppen i NCE Subsea gjennomførte 2. september et vellykket møte for kunder og leverandører av maskineringstjenester.

Published: 8 September 2008
 
I møtet fikk deltakerne presentert arbeid utført i Maskineringsgruppen så langt, før kundebedriftene FMC Technologies og Framo la frem sine behov og utfordringer knyttet til kjøp av maskineringstjenester.

Gode Sirklar og opplæringskontoret for lærlinger til subsea presenterte ulike tiltak for utdanning og rekruttering som er introdusert i Fjell, Sund og Øygarden kommuner.

Godt oppmøte
Sven Reinert Svanberg, som er Daglig leder i Stord Maskin Industri AS og Leder av Maskineringsgruppen i NCE Subsea, er meget godt fornøyd med deltakelsen i møtet.
 
Hensikten er at Maskineringsgruppen skal utarbeide en handlingsplan for å styrke det regionale tilbudet innen maskineringstjenester til subsea industrien.

Maskineringsgruppen i NCE Subsea følger opp samlingen med et oppsummeringsmøte allerede 18. september. Her tar man med seg alle de gode innspillene fra møtet i Kalfaret.

Relaterte saker:
>> Leverandør/kundemøte maskineringstjenester