NCE Subsea frokostseminar under Rio Oil and Gas 2008

NCE Subsea er medvirkende til Bergensregionens program og delegasjon under Rio Oil and Gas. 15. - 18. september 2008. Daglig leder, Trond Olsen, og flere andre aktører fra klyngen deltar i delegasjonen.

Published: 10 September 2008
I tillegg er det en rekke bedrifter fra klyngen som har utstilling på messen, herunder Bennex, Clampon, Framo Engineering, Frank Mohn Flatøy, Siem WIS og DOF Subsea.
 
Brasil er et av verdens mest ekspansive markeder for undervannsteknologi. Funn av stadig nye felt på dypt vann setter krav til utvikling av ny teknologi, nye driftsmåter, behov for overvåkning og endringer i vedlikeholdskonsepter.

Store ressurser avsettes i Petrobas for å utvikle relevant teknologi for utvinning av de nye feltene. Det kreves kunnskap om både marked og Brasilianske særforhold for å kunne operere og levere tjenester og produkter i dette særdeles ekspansive miljøet.
 
NCE Subsea gjennomfører frokostseminar etter modell utviklet ifm OTC 2008, hvor seminaret ble godt mottatt og godt besøkt. Vi inviterer tilstedeværende medlemmer og partnere og andre interessenter til seminar om forretnings- og FoU muligheter i Brasil onsdag 17. september 2008 på hotellet Copacabana Palace. Vennligst se vedlagte invitasjon for program og påmelding.
 
 
Foto: Fra NCE Subsea Breakfast Seminar under OTC 2008