Leverandør/kundemøte maskineringstjenester

Tirsdag 2. september klokken 11:30 - 16:00 inviterer Maskineringsgruppen i NCE Subsea til åpent møte. Arbeidet utført i gruppen så langt vil bli presentert og sentrale kunder legger frem sine behov og utfordringer. Hensikten med møtet er å utarbeide en handlingsplan for å styrke det regionale tilbudet innen maskineringstjenester til subsea industrien.

Published: 21 August 2008
 
Kartlegging utført av Maskineringsprosjektet i NCE Subsea har vist at de fleste maskineringsoppdrag blir utført utenfor distriktet. En oppsummering av disse resultatene ligger på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer.

I samarbeid med VRI-programmet har en mer detaljert intervjurunde blitt gjennomført for å søke å finne grunnene til denne store handelslekkasjen, og hva som skal til for at lokale bedrifter kan komme inn på dette markedet.  Dette arbeidet blir presentert i møte, og vil sammen med innlegg fra industrien danne grunnlag for en åpen diskusjon rundt tiltak for å styrke lokale leverandører.
 
Agenda:
11:30 - servering av lett lunsj
12:00 - Velkommen
12:05 - Oppsummering av arbeidet så langt (VRI)
12:40 - FMC Technologies (behov og krav)
13:10 - Pause
13:25 - Kunde 2 (behov og krav)
13:55 - Gode Sirklar - Tiltak knyttet til utdanning og rekruttering
14:25 - Diskusjon rundt handlingsplan/tiltak (del1)
14:55 - Pause
15:10 - Diskusjon rundt handlingsplan/tiltak (del 2)
15:40 - Oppsummering handlingsplan/tiltak
15:55 - Avslutning
 
 
Styrke konkurranseevne
Leverandører som opplever det som vanskelig å komme i inngrep med de store kundene i distriktet bør absolutt stille opp på møte!
 
Dette møte vil være sentralt i utarbeiding av handlingsplanen for veien videre i prosjektet og dermed for hvordan vi skal gå frem for å få til et styrket maskineringsbedriftenes konkurranseevne. Dette vil også være fordelaktiv for kundene som får et bredere og bedre leverandørnettvert.
 
Sted:      Kalfaret Brygghus, Hansaparken
Tid:         Tirsdag 2. september 2008, klokken 12.00 ? 16.00
                Lett lunsj serveres fra klokken 11.30
 
Påmelding til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen mandag 25. august
 
Deltakelse ved arrangementet er gratis.
 
Foto: Stord Maskinindustri AS
 
Relaterte saker: