Flere vil studere undervannsteknologi - jentene øker på

Høgskolen i Bergen melder om gode opptakstall ved Avdeling for ingeniørutdanning denne høsten. HiB har flest søkere per studieplass og er den største ingeniørutdanningen i Norge.

Published: 11 August 2008
Et av de mest populære ingeniørstudiene ved Høgskolen er Bachelorstudiet Undervannsteknologi - drift og vedlikehold. Dette studiet har nesten dobbelt så mange søkere som i fjor.
 
Totalt har 416 personer søkt utdanningen, sammenlignet med 252 søkere i 2007. Antallet førsteprioritetssøkere er 71, det samme som i fjor.
 
Ingeniørutdanningen undervannsteknologi har den høyeste poenggrensen ved årets hovedopptak, med 51,5 poeng. I fjor var grensen for å bli tatt opp ved studiet 42,4 poeng. 

- Det er gledelig at studiet er meget populært, spesielt at det er en markant økning av jenter som tas opp, faktisk hele 62% flere enn i fjor. Nå vil over en fjerdedel av studentene være kvinner, som er langt over snittet for ingeniørutdanningen ved HiB som i 2007 var 16%, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea  

Unik utdanning
 
Det høye antallet søkere viser at dette er et populært studium, som det også er stort behov for. Hordaland har et av verdens sterkeste fagmiljøer for drift og vedlikehold av havbunnsinstallasjoner. Industrien etterspør kvalifiserte fagfolk.

- NCE Subsea var en av initiativtakerne og pådriverne for å etablere utdanningen.  Norsk subsea teknologi er verdensledende fordi vi er innovative, er gode på samarbeid og har høy kompetanse. Til tross for at subsea industrien i Hordaland allerede sysselsetter mange tusen arbeidstakere er det behov for mange flere, sier Trond Olsen.  
 
Bachelorstudiet i undervannsteknologi er den første ingeniørutdanningen i Norge spesifikk for drift og vedlikehold av havbunnsinstallasjoner. Studiet er nært knyttet til det lokale næringslivet, og studentene har flere praksisperioder underveis i utdanningen.
 
Det var bidrag fra næringslivet som gjorde det mulig å starte opp utdanningen i fjor høst, tross manglende statlige bevilginger. I første studieår bidro Sparebank1 SR-Bank med midler til driftskostnader, og AGR Group har stilt til disposisjon gratis undervisningslokaler på Straume. 
 
Krever statlig finansiering
 
Da studiet heller ikke ble tildelt midler over statsbudsjett 2008 tok Daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen initiativ til et opprop fra subseaindustrien i Hordaland. Fremtredende industriledere, foreningsledere og sentrale aktører i lokalt næringsliv oppfordret storting og regjering til å sikre finansiering av studiet for fremtiden.
 
Oppropet førte dessverre ikke frem. Opptak av nytt kull til studieåret 2008/2009 sikres av Visjon Vest, Sparebanken Vests allmennyttige fond, som har bevilget 2,5 millioner kroner til videreføring av studiet. I tillegg subsidierer AGR husleien, samt at høyskolestyret har bevilget 600.000 kroner.
 
- At lokale aktører stiller opp når sentrale myndigheter svikter viser viljen og evnen til å finne løsninger som tjener regionens behov. Både Sparebank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest/Visjon Vest har vist utrolig positiv respons når jeg har kontaktet dem for å undersøke muligheten for finansiering av studiet. Vi skal være svært glade for det samfunnsansvar de har tatt i denne saken.  På vegne av hele industriklyngen vil jeg takke dem, sier Trond Olsen.
 
Høgskolen i Bergen har bedt departementet om midler, og håper at studiet statsfinansieres fra høsten 2009. - Det er ikke aktuelt at studiet skal forsvinne, men nå må myndighetene være sitt ansvar bevisst. De har selv uttalt at realfagsutdanning skal prioriteres, og her har vi en ingeniørutdanning som i tillegg er meget populær blant jenter, sier Trond Olsen.
 
Foto, øverst; Studenter ved åpningen av Bachelorstudiet Undervannsteknologi - drift og vedlikehold, høsten 2007. Nederst; Konsernsjef i AGR Group Sverre Skogen (t.v), Rektor ved HiB Eli Bergsvik, Regionsdirektør Bedriftsmarked i Sparebank 1 SR-Bank Erik M. Throndsen, og Ordfører i Fjell Kommune Jan Utkilen.
 
Relaterte saker;