Internasjonal KompetanseArena

Internasjonalisering er et strategisk viktig satsingsområde for NCE Subsea. I høst etableres prosjektet Internasjonal KompetanseArena med støtte fra Hordaland Fylkeskommune.

Published: 8 August 2008
Høsten 2007 gjennomførte NCE Subsea Forum for internasjonalisering tre prosjekter. Resultater av prosjektene Internasjonalisering, merkevarebygging og Social Corporate Responsibility er publisert i SNF rapport nr. 0408.

Ett resultat fra prosjektene er en anbefaling om kompetansehevende tiltak for å styrke internasjonalisering av subseabedrifter. Våren 2008 ble forslag til slike tiltak testet ut på et utvalg bedrifter i NCE Subsea, og bedriftene støttet oppstart av Internasjonal KompetanseArena.

Delegasjonsreise OTC HoustonStøttes av Hordaland Fylkeskommune
 
Hordaland Fylkeskommune har bevilget inntil 85 000 kroner til prosjektet Internasjonal kompetanseArena. Bevilgningen kommer fra budsjett for Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2008.
 
Fylkeskommunen har gitt tilsagn om midler til utvikling, organisering og gjennomføring av to møter i NCE Subsea Internasjonal KompetanseArena høsten 2008.

Leder av NCE Subsea Forum for Internasjonalisering, Inger Beate Pettersen, har prosjektansvar for tiltaket. Professor Heidi von Weltzien Høivik og Konsulent Ylva Lindberg bidrar i utvikling og testing av opplegget.

Internasjonal KompetanseArena
 
Hensikten med prosjektet er å utvikle et kompetanseprogram som skal styrke kompetansen hos subsea bedrifter på tema som kulturforståelse, internasjonal strategi, markedskunnskap og bedriftenes samfunnsansvar.
 
Viktige delmål i prosjektet er å stimulere til erfaringsutveksling, nettverksbygging og klyngeutvikling. Internasjonal kompetanseArena skal medvirke til styrket kontakt og kunnskap mellom bedriftene slik at de kan trekke på hverandre i forbindelse med utenlandsoppdrag, eksportarbeid og markedsetableringer.

Første halvdagsmøte i seminarserien skjer i forkant av den planlagte delegasjonsreisen til Brasil, og har som tema "Kulturforståelse og Latin Amerika". Sosialantropolog og forfatter Thomas Hylland Eriksen holder foredrag med tema Kulturforståelse. Det blir også fordrag om erfaringer fra fremmede kulturer; suksess og fiasko.

Det andre møte setter fokus på Korrupsjonslovgiving, og gjennomføres i november 2008.
 
Internasjonal Kompetansearena: Kulturforståelse og Latin Amerika
 
Torsdag 4. september 2008, Kalfaret Brygghus
Klokken 12.00 ? 16.00; lett lunsj serveres fra klokken 11.30
 
Påmelding til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen onsdag 27. august
 
SNF rapport nr.0408 er tilgjengelig på Ekstranett for NCE Subsea partnere og medlemmer