Åpent møte i NCE Subsea Maskineringsgruppe

Maskineringsgruppen i NCE Subsea inviterer til åpent møte tirsdag 2. september. Hensikten med møtet er å presentere resultater fra pågående dialogprosjekt, og diskutere veien videre.

Published: 3 August 2008
 
Maskineringsgruppen i NCE Subsea og VRI programmet inngikk før sommeren samarbeid om et dialogprosjekt for maskineringsbedrifter i Hordaland. Hensikten med dette er å utnytte kunnskap i bedriftene ved å stimulere til kommunikasjon, både internt i bedriftene og mellom bedriftene.
 
Hovedtema i møtet 2. september blir å presentere resultater fra pågående dialogprosjekt, og sammen skal møtedeltakerne identifisere aktuelle prosjekter og tiltak som skal videreføres.
 
Styrke konkurranseevne
En sentral oppgave for NCE Subsea Maskineringsgruppe er å utarbeide en handlingsplan med tilhørende tiltak og prosesser for å styrke de lokale maskineringsbedriftenes konkurranseevne, nasjonalt og internasjonalt.
 
Handlingsplanen utarbeides med basis i resultater av kunde- og leverandørundersøkelser gjennomført i 2007/2008 og VRI dialogprosjektet.
 
Maskineringsgruppen vil presentere en skisse til handlingsplan i møtet 2. september. Innspill fra møtedeltakerne tas med videre.
 
Utdanning
Deler av halvdagsmøtet blir brukt til tema utdanning og rekruttering. Her vil maskineringsbedriftene som er samlet ha anledning å diskutere felles utfordringer i forhold til utdanning og rekruttering til maskineringsfagene. Gode Sirklar er invitert til å holde et innlegg.
 
Sted:      Kalfaret Brygghus, Hansaparken
Tid:         Tirsdag 2. september 2008, klokken 12.00 ? 16.00
                Lett lunsj serveres fra klokken 11.30
 
Påmelding til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen mandag 25. august
 
Deltakelse ved arrangementet er gratis.
 
 
Foto: Stord Maskinindustri AS