Bidrar ved internasjonalt konferanse

I september skal NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Tilstandsovervåking bidra med innlegg under konferansen Subsea Systems Reliability and Monitoring som arrangeres i Aberdeen.

Published: 4 August 2008
Det er femte år på rad at Subsea Systems Reliability and Monitoring Summit arrangeres. Konferansen samler subsea ingeniører og eksperter fra internasjonale operatører og leverandører i olje og gass industrien.
 
Subsea Systems Reliability and Monitoring 2008, Improving Uptime with Advanced Reliability Management for Subsea Systems
29th - 30th September 2008, Marcliffe Hotel, Aberdeen, Scotland, www.subseasummit.com
 
Internasjonal profilering
 
Tema for konferansen - drift og overvåking av havbunnsinstallasjoner - er et viktig kompetanseområde i klyngen, og er dessuten meget relevant for NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Tilstandsovervåking.
 
Daglig leder Trond Olsen sier at NCE Subsea har til hensikt å være offensive og utadrettet. - I så måte er dette et forum jeg gjerne ser at vi bidrar med noe. Ved å bidra i konferanser som denne profileres NCE Subsea internasjonalt.
 
NCE Subsea bidrag
 
Øystein Bjaanes skal ha et innlegg på konferansens andre dag, tirsdag 30. september. Bjaanes er leder av NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Tilstandsovervåking. Tema for innlegget er "Subsea Condition Monitoring and Technological Advances: Where do we go and how do we get there?".
 
Bjaanes vil gi en kort introduksjon til NCE Subsea, før han presenterer resultater av undersøkelse og workshop gjennomført i Fyrtårnprosjektet Tilstandsovervåking.
 
Presentasjonen inkluderer identifiserte utfordringer og behov knyttet til tilstandsovervåking i norsk subsea industri, samt en diskusjon rundt temaet tilstandsbasert vedlikehold subsea.
 
 
Foto: Deltakere under workshop i Fyrtårnprosjektet Tilstandsovervåking, 24. april 2008 i Kalfaret Brygghus.