Etablering av faggruppe innen Hydroakustikk

Det har blitt etablert en faggruppe innen Hydroakustikk underlagt forum for Teknologi og miljø i NCE Subsea. Gruppen ledes av Rolf Kahrs Hansen, CodaOctopus.

Published: 3 July 2008
Initiativet til gruppen kommer fra en tidligere faggruppe rettet mot sonar teknologi. Gruppen ble etablert av BITRING som nå er nedlagt.
 
Videreføring av gruppen i NCE Subsea regi muliggjør utviding og styrking av en sterk faggruppe innen et område som er sentralt for NCE Subsea.
 
Åpent for alle
 
Gruppen har tidligere bestått av en god blanding av industri og FoU miljøer som nettopp NCE Subsea tilstreber.
 
Nå som faggruppen blir en del av NCE Subsea vil fagmøter, seminarer og lignende åpen for alle. Arrangementer av ulik art vil bli annonsert på NCE Subsea sine hjemmesider, og resultater og referater av arbeidet vil bli publisert på ekstranett tilsvarende andre aktiviteter og prosjekter.
 
De som ønsker å stå på e-post liste til gruppen kan sende melding om dette til Rolf Kahrs Hansen.
 
Planlagte aktiviteter
 
Gruppen er allerede i gang med å planlegge et større fagseminar til høsten hvor minst en internasjonal fagperson vil bli invitert til å delta. Dato og program for seminaret vil bli annonsert når det er klart.
 
Faggruppen jobber også med igangsetting av en forstudie for å se på fasiliteter for uttesting av akustisk instrumentering.
 
Pilot som faggruppe
 
NCE Subsea har vært organisert i fora og større satsningsområder ligger i såkalte Fyrtårnprosjekter. Etablering av denne faggruppe blir således en pilot for å se hvordan denne typen gruppe kan støtte et spesifikt fagfelt.
 
Forum for Teknologi og miljø er åpen for å etablere andre faggrupper om denne arbeidsformen viser seg å bli en suksess og det er pådrivere for slike grupper innen andre relevante fagområder.

Forside foto: CodaOctopus. Artikkelfoto: Fra havbunnen utenfor USA (U.S. Geological Survey)