Masterstudenter skriver om klyngen

NHH er i ferd med å etablere en ny "Master in Energy, Natural Resources and the Environment". Hensikten er at mastergraden skal knyttes nært opp mot næringslivet, og NHH ønsker en tilknytning mot NCE Subsea.

Published: 30 June 2008
NCE Subsea er positiv til et samarbeid med NHH, og vil blant annet kunne bidra ved å formidle kontakt med relevante aktører i klyngen.
 
NHH vil invitere næringslivet til å bidra med innhold i bransjekurs og blokkseminarer, eller internships for studentene i perioden med skriving av masteroppgave. Her bør NCE Subsea partnere og medlemmer være i stand til å bidra.
 
- Positivt samarbeid
 
I slutten av juni fullførte Renate Mathisen sin mastergrad i økonomi og administrasjon ved NHH, med hovedprofil innen strategi og ledelse. Renate skrev masteroppgave om NCE Subsea partner AGR Group. Leder av NCE Subsea Forum for Internasjonalisering, Inger Beate Pettersen ved SNF, bidro til kontakten mellom student og bedrift.
 
Tema for oppgaven var læring i allianser og oppkjøp - hvilke faktorer fører til læring i allianser og oppkjøp, og hvilke likheter og forskjeller er det mellom disse faktorene i de to ulike strategiene?
 
Renate sier at samarbeidet med AGR har vært en positiv opplevelse, og at hun har hatt stort utbytte av kontakten med bedriften. - Ved å skrive om AGR fikk jeg teste teorien, og se på virkeligheten i bedriften.
 
God informasjon fra kontaktpersonene i AGR gjorde også at det var greit å gjennomføre analysen. - Mitt inntrykk er at de ønsket at jeg skulle ha et så riktig bilde som mulig av bedriften, og at de delte den informasjonen de hadde.
 
- Muligheter for bedriftene
Masterstudent Harald Hammer ved Universitetet i Bergen, Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap gjør sin oppgave på NCE Subsea. Harald ser på NCE Subsea som et innovasjonssystem, og vil kartlegge hvordan samarbeid og læring oppstår i slike systemer. NCE Subsea har forpliktet seg til å legge til rette for gjennomføring av dette.
 
Bedrifter som bidrar i forbindelse med masteroppgaver kan ha stort utbytte av dette. For bedrifter kan en masteroppgave resultere i bevisstgjøring og nyttig informasjon om virksomheten, med klare konklusjoner og anbefalinger.
 
I noen tilfeller er det studenten som definerer oppgaven og tar kontakt med aktuell bedrift. Utdanningsinstitusjonene formidler også kontakt med studenter dersom bedriften selv har definert et problemområde eller spørsmål man ønsker svar på.
 
Foto: Renate Mathisen har nylig skrevet masteroppgave om læring i AGR Group.