NCE Subsea attraktiv for medier

NCE Subsea er blitt en betydningsfull kilde for Olje og Gass tidsskrifter i forhold som relaterer seg til undervannsteknologi og petroleumsindustrien i Bergensregionen.

Published: 30 June 2008
Nylig ble Daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, bedt om å skrive en artikkel for Scandianvian Oil & Gas som hovedinnledning til Bergensindustrien og Underwater Technologgy Conference (UTC).
 
I artikkelen beskriver Daglig leder sentrale utviklingsaktiviteter og satsingsområder for klyngen. Artikkelen 'Subsea up Front' kan du laste ned her.
 
NCE Subsea mottar også stadig henvendelser om foredrag for organisasjoner og miljøer som ønsker å vite mer om klyngen.
 
Henvendelsene kommer fra både innlad og utland. Så langt det er mulig gis disse positiv respons, fordi dette er et viktig ledd i markedsføringen og merkevarebyggingen av klyngen.
 
Daglig leder har nylig presentert klyngen for Askøy kommunes planavdeling og under PetroPolen i Kristiansund. Syvende august gjennomfører han et foredrag om klyngen på Sildajazzkonferansen Undervannsoperasjoner 2008.