Havforskningsinstituttet med forslag til ny akustisk observasjonssystem for Troll A

Havforskningsinstituttet har levert en mulighetsstudie knyttet til bruk av lander for å utføre ulike typer miljømålinger subsea.

Published: 27 June 2008
Havforskningsinstituttet har arbeidet med ulike akustiske systemer for overvåking av fisk og fiskeadferd de siste 10-15 årene. Disse systemene blir stadig mer sensitive og fleksible, og kan overvåke alt fra plankton til hval, og fra gassutslipp til fysiske fenomen (for eksempel interne bølger).
 
Havforskningsinstituttet bruker i dag slike system for å overvåke fiskeadferd, biomassevariasjoner og biofysiske fenomener.
 
I et NCE Subsea prosjekt organisert gjennom fyrtårnprosjektet Integrert Miljøovervåking har Havforskningsinstituttet videreutviklet sine eksisterende systemer. Dette har nå blitt et multisensor system som kan knyttes til eksisterende petroleumsbaserte nettverk på havbunnen. Systemet er tenkt knyttet til Troll A.
 
Med akustiske svingere som kan styres i alle retninger kan man overvåke et område med 1 km radius med 20 cm og 1 sekunds oppløsning. Samtidig kan det kobles til ulike miljøsensorer som for eksempel observerer temperatur, strøm, lys og omgivelsesstøy.
 
Om systemet blir installert vil det kunne gi interessant erfaring i hvordan man kan samle inn nøkkelinformasjon om det marine liv og miljø rundt oljeinstallasjoner.
 
Det vil også gi NCE Subsea en prestisjefull posisjon i utvikling av observasjonsteknologi for miljøovervåking, og sette Bergensmiljøet på kartet for utvikling av systemer for avanserte sanntidsoperasjoner. Systemet gir en datastrøm som er velegnet til sanntids presentasjon på Internett (se figur 1b).
 
 
 
Figur 1. A) Design av den foreslåtte bunnmonterte plattformen med bevegelig akustisk sensor som kan ta målinger i en radius av 1000 m fra bunn til overflaten. B) Ekkogram fra en tilsvarende autonom enhet plassert på Midtatlantisk rygg. En hval dykker fra overflaten til 70 m dyp. Vi kan tydelig se en indre bølge som blir ?synlig? pga at biomassen blir satt i bevegelse av bølgen.