SMB bedrifter i NCE Subsea møter StatoilHydro

Fredag 20.juni arrangerte NCE Subsea forum for Kompetanseutvikling og StatoilHydro et møte med SMB bedriftene i klyngen. Møtet er en del av NCE Subsea underleverandørprogram.

Published: 26 June 2008
Totalt 25 bedrifter var invitert til å delta ved møtet, og 14 bedrifter deltok. I overkant av 20 personer var til stede på møtet som var arrangert i StatoilHydro lokaler på Sandsli.
 
Senior Vice President Bjørn Kåre Viken, leder av Marine Technology and Operations, og Kathrine Sigmundstad, leder av Subsea Operations and Operations Support, hadde informative innlegg der det ble fokusert på teknologi- og driftsutfordringer i StatoilHydro. Kvalitetsaspektet i leveranser til StatoilHydro var også et sentralt tema.
 
Deltakerne fikk god tid til å markere sine posisjoner gjennom åpen og konstruktiv dialog med innlederne.
 
Møtet vil bli fulgt opp med besøk og samtaler med de deltagende bedriftene. Her skal man fokusere på å avklare eventuelle samarbeidsprosjekter som kan videreføres i samarbeid med StatoilHydro eller andre.