Dialogprosjekt for maskineringsbedrifter

Maskineringsgruppen i NCE Subsea og VRI programmet har nylig inngått et samarbeid om et dialogprosjekt for maskineringsbedrifter i Hordaland. Hensikten med dialogprosjektet er å utnytte kunnskap i bedriftene ved å stimulere til kommunikasjon, både internt i bedrifter og mellom bedriftene.

Published: 17 June 2008
VRI programmet er et landsomfattende virkemiddelprogram for å støtte næringslivet i innovasjon og samhandling. Programmet eies av LO, NHO, Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune.
 
Dialogprosjektet ledes av Atle Våge (Høgskolen i Bergen) og Martin Byrkjeland (IRIS). Maskineringsgruppen i NCE Subsea er referansegruppe i prosjektet og kontaktflate inn mot NCE Subsea. Sven Reinert Svanberg fra Stord Maskin Industri AS har nylig overtatt som leder av Maskineringsgruppen.
 
Atle og Martin vil i tiden fremover gjennomføre oppfølgingsintervjuer til kundeundersøkelsen utført i 2007 for å identifisere utfordringer og tiltak.
 
Styrke konkurranseevne
En sentral oppgave for maskineringsgruppen er å utarbeide en handlingsplan med tilhørende tiltak og prosesser for å styrke de lokale maskineringsbedriftenes konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.
 
Handlingsplanen skal utarbeides med basis i resultat av kunde- og leverandørundersøkelser gjennomført i 2007/2008 og VRI dialogprosjektet som blir utført i tiden fremover. Det er utarbeidet en oppsummering av gjennomførte kunde- og leverandørundersøkelser, denne er tilgjengelig på Ekstranett for NCE Subsea partner og medlemsbedrifter.
 
Veien videre
Tirsdag 2. september planlegger Maskineringsgruppen et halvdagsseminar. Her vil man invitere NCE Subsea partnere og medlemmer, samt bedriftene som har bidratt i leverandørundersøkelsen.
 
I møtet blir resultater av dialogprosjektet lagt frem, og sammen skal deltakerne identifisere aktuelle prosjekter og tiltak som skal videreføres. Kundebedrifter vil også bli invitert til å presentere sine behov overfor leverandørene av maskineringstjenester.