Velkommen til EXPO 2008

Hva er god ledelse, i følge Trond Mohn? Hvem bestemmer over internett? Og hvordan blir fremtidens oljeproduksjon? Dette er noen av temaene som vil bli belyst på Høgskolen i Bergen under EXPO 2008.

Published: 29 May 2008
EXPO 2008 er både en samling av seminarer og en utstilling av studentarbeider innen tekniske og økonomisk-administrative fagområder.

Avgangsstudentene ved Avdeling for ingeniørutdanning stiller ut bacheloroppgavene sine to dager i juni. Parallelt med utstillingen inviterer høgskolen til ulike seminarer som belyser utvalgte, aktuelle tema innenfor det store mangfoldet som fagmiljøene ved høgskolen representerer.
 
Hva er god ledelse?
Åpningsforedraget på seminaret om innovasjons- og forbedringsledelse er ved Trond Mohn, administrerende direktør i Frank Mohn AS.
 
Trond Mohn har vært en markant leder i mange år, og ble utropt til ?Årets leder 2006? av Økonomisk Rapport. Juryen uttalte at ?Trond Mohns samfunnsbevisste holdning er en viktig del av juryens begrunnelse, men viktigst er at selskapet han leder, Frank Mohn AS, har vært svært nyskapende og kontinuerlig lønnsom, samt tydelig bevisst på kvalitet og miljø.?
 
- Det er ingen tvil om at Trond Mohn er en leder med sterk interesse for forskning og kompetanseutvikling. Dette engasjementet har også kommet vår høgskole til gode ved en rekke anledninger. Vi er svært glade for han også vil sette sitt preg på EXPO 2008, sier dekan Ole-Gunnar Søgnen.
 
Også andre ledere fra næringslivet vil holde innlegg på seminaret ?Innovasjons- og forbedringsledelse?. I tillegg blir det foredrag ved grunnleggeren av TQM Center Norway, Bjarne Berg Wig, samt professor Jan Erik Karlsen ved Universitetet i Stavanger.
 
Hvem bestemmer over internett?
Seminaret ?Nettmakt? handler om den nye mediehverdagen, med vekt på teknologiutvikling og internett. Innholdsleverandører og nettoperatører gir et innblikk i hvem som bestemmer over infrastruktur og innhold på internett.
 
I samarbeid med Den Norske Dataforening, inviterer høgskolen også til IKT-seminaret ?Integrasjon og arkitektur; fra teori til praksis?. På dette seminaret vil tilhørerne blant annet få lære om hvordan Norges største IT-prosjekt ble implementert i praksis.
 
Fremtidens oljeproduksjon
I årene som kommer, vil større utvinningsgrad av eksisterende oljefelt få større betydning. For å oppnå dette, vil kunnskaper om adsorpsjon av olje/vann, fukt og fuktpreferanser stå sentralt. Forskere fra blant annet Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og StatoilHydro vil holde innlegg på seminaret ?Fremtidig oljeproduksjon?.
 
Selvhjelp til gründere
På programmet under EXPO 2008 står også to timer med orientering i ?Etablererjungelen?. Dette er et miniseminar for studenter, nyutdannede og andre som går med tanker om å starte egen virksomhet. Man vil bli presentert for nettverk og støtteordninger, og få et innblikk i andre gründeres erfaringer.
 
Utstilling av studentarbeider
Alle avgangsstudenter ved Avdeling for ingeniørutdanning stiller ut sine avsluttende arbeider på EXPO 2008. Utstillingen omfatter både tekniske og økonomisk-administrative fagområder.
 
EXPO 2008 finner sted på Høgskolen i Bergen, Nygårdsgaten 112, tirsdag 17. juni og onsdag 18. juni.
 
Det er gratis adgang til utstillingen, og til enkelte av seminarene.
 
 
Foto (Mauricio Pavez): Frank Mohn holder åpningsforedraget på EXPO-seminaret om ledelse.
Artikkelen er publisert på www.hib.no Tekst: Nina Samnøy.