Næringspraksis for 44 subsea ingeniørstudenter

Mandag 26. mai gikk startskuddet for en fire uker lang praksisperiode ved det nye undervannsteknologstudiet på Sotra. Hele 44 studenter skal ut i ulike bedrifter med tilknytning til det undervannsteknologiske miljøet i Hordaland. 19 bedrifter har sagt seg villig til å ta imot studentene.

Published: 28 May 2008

I praksisperioden skal ingeniørspirene få mekanisk erfaring ved å jobbe i verksted der de får skru på ulike typer subsea utstyr. I tillegg blir teorien de har lært i studiet mer håndfast ved at de får se dimensjoner på utstyr og får lære hvordan det vedlikeholdes og driftes i praksis.

Første dag gikk hovedsaklig til HMS introduksjoner samt innføring i bedriftens virke, men flere av studentene hadde allerede før lunsj rukket å skitne til kjeledressen.
 
Praksis i ingeniørstudiet har vært et uttalt mål fra NHO og andre statlige organ i flere år. Med denne praksisperioden som nå er lagt inn som obligatorisk  del av ingeniørstudiet i undervannsteknologi, drift og vedlikehold, har Høgskolen i Bergen fulgt opp ønsket fra industrien. Høgskolen håper dette vil styrke kvaliteten på ingeniørene som skal uteksamineres fra studiet.     
 
Kontakten med subsea industrien er etablert via næringsfora som NCE Subsea og Vest Næringsråd. Høgskolen i Bergen er overveldet over den positive kontakten man har fått med industrien. Beliggenheten av studiet, i næringsklyngen på Sotra, har også bidratt til denne positive responsen.
 
Bedrifter som har tatt i mot studenter og som skal ha dem 'i lære' de nærmeste 4 uker er:
Aker Solutions - Subsea (10 studenter), Aker Stord (1), Bennex (2), Cameron - Stavanger (1), Cameron - Ågotnes (2), CCB (2), Expro Group (1), FMC Technologies (7), Framo Engineering Fusa (2), Framo Engineering Sandsli (2), Frank Mohn Flatøy (3), Frank Mohn Services (1), ITM Aarbakke group (2), NTOS (2), Reinertsen (1), StatoilHydro Subsea Pool (1), Strømme Group (2), Transocean (1), Vetco Gray (1)

Foto (øverst): Noen av Ingeniørstudentene på Sotra ved åpningen av studiet Undervannsteknologi, drift og vedlikehold, høsten 2007. (nederst): Caroline Maubach er i praksis hos Expro. Hun har rukket å både skru og kjøre truck.
 
Skrevet av Laila Linde Lossius, Høgskolelektor HiB