Gir full kontroll på seismiske kabler

Kongsberg Seatex eBird® er en høyteknologisk løsning for styring av streamere som slepes etter et fartøy. Birden styrer både rotasjon, horisontal og vertikal posisjon og dette gir seismikkselskapene en unik mulighet til å ha full kontroll på streamerne gjennom hele operasjonen inkludert utsetting og opptak.

Published: 11 March 2010
Bakgrunn

I marin seismikk slepes 1 til 16 lange kabler, såkalte streamere, etter et fartøy. Typisk kan slike streamere være fra 4.000 til 10.000 meter lange. Dybden og formen på streamerene blir kontrollert med spesielle innretninger på kablene, såkalte "birds".
 
Et seismikkskip vil slepe disse kablene i rundt 4.5 knops hastighet. En rivende utvikling i bransjen, har ført til flere og lengre streamere per båt, noe som i sin tur skaper et behov for større kontroll over streamerene.
 
Kongsberg Seatex ønsket å utvikle en bedre styringsløsning og tok i 2006 kontakt med Inventas for å styrke utviklingsteamet. Inventas har bidratt i hele prosessen fra konseptutvikling via prototyping til industrialisering. eBird ble lansert høsten 2009.
 
Integrert løsning med avtagbare vinger
 
Mens mange av de tradisjonelle birdene henger under selve streameren, er eBird blitt en del av selve streameren. Løsningen består av en hovedkropp i titan som er skjøtet inn mellom streamerseksjonene og tre vinger i plast som med et enkelt håndgrep kan monteres av og på. En av fordelene med å hekte av vingenene er at hovedkroppen kan vinsjes opp på trommelen sammen med streamerne.
 
Kroppen til eBird er produsert i titan for å få tilstrekkelig styrke samt motstå ulike former for korrosjon. Vingene, som er støpt i en glassfiberarmert plast, inneholder elektronikk og andre komponenter. For å unngå kontaktkoblinger mellom kroppen og vingene er det utviklet trådløs strøm- og signaloverføring, noe som forenkler montasjearbeid i felten samt reduserer faren for vanninntrengning og slitasje.
 
Se YouTube-klipp med presentasjon av eBird (ekstern side). Filmen er produsert for Kongsberg Seatex.
 
 
Vingene i glassfiberarmert plast kan enkelt monteres av eller på.
 
 
 
Hovedkroppen i titan skjøtes inn mellom streamerseksjonene.
 
 
 
eBird gir full kontroll på streamere gjennom hele operasjonen.