Bedriftsbesøk hos FMC Technologies Ågotnes

Torsdag 12. juni kl.18:00-20:00 inviteres medlemmer i NCE Subsea og Tekna til bedriftsbesøk hos FMC Technologies på Ågotnes.

Published: 28 May 2008
FMC er verdensledende systemleverandør av subsea systemer for produksjon av olje og gass via undervanns produksjonsanlegg. FMC har sitt senter for kundestøtte (drift og vedlikehold) for den østerlige halvkule på Ågotnes.
 
FMC vil gi en overordnet presentasjon om hva undervanns (subsea) produksjonsanlegg er, for så å gi en innføring i Tordis prosjektet som er verdens første fullskala subsea separasjon boosting og vanninjeksjonsystem. Det vil innledningsvis bli gitt en presentasjon av NCE Subsea med spesielt fokus på Forum for Teknologi og miljø.
 
Etter presentasjonene vil det bli gitt en omvisning i FMC Technologies sine lokaler hvor eksempel på utstyr blir vist frem. Det er estimert ca. 1 time til presentasjoner og 1 time for omvisning. Vi søker å være "hands-on" og gi svar på noen av de spørsmålene mange har knyttet til hva subsea egentlig er.
 
Det vil bli satt opp felles transport hvis det blir behov for det. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker felles transport og hvor du eventuelt ønsker å gå på.
  
Påmelding til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen mandag 9.juni.
  
Foto: FMC Technologies, Tordis