Bergensere effektiviserer oljebransjen

Bergensbedriften Amitec AS er engasjert av StatoilHydro for å effektivisere flere oljefelt ved Drift Nord på norsk sokkel. Området Drift Nord står for omlag 20 prosent av Norges oljeproduksjon.

Published: 22 May 2008
Målet er å få de ulike miljøene til å samhandle bedre ved bruk av mer sanntidsdata og integrerte operasjoner. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med internasjonale selskaper.

Amitec er norsk leverandør av informasjonssystemet PI fra OSIsoft Inc. Systemet er en infrastruktur for sanntids- og historiske produksjonsdata på oljefeltene.

- PI samler inn sanntidsinformasjon, lagrer historikken, strukturer, distribuerer og presenterer informasjonen til de forskjellige applikasjoner og fagmiljø. StatoilHydro får nå en skikkelig motorvei for sine produksjonsdata, sier administrerende direktør Glenn Heggernes i Amitec.
 
Over en periode har Amitec levert PI til Statfjordfeltene og Sleipner-plattformen, og selskapet har nå fått avtale om å levere tilsvarende systemer på fem felt i Drift Nord området på norsk sokkel.
 
PI skal tas i bruk med umiddelbar virkning etter produksjonsstansen på Kristin/Tyrihans i månedsskiftet september/oktober. Deretter følger fortløpende Åsgård A og Åsgård B, Norne og Heidrun med opsjon på ytterligere to felt. Kontrakten har en varighet på fire år med opsjon på ytterligere seks år.

- For bedriften er dette en strategisk viktig kontrakt som vil gi positive ringvirkninger. Teknologien vi leverer holder høy internasjonal standard og er anerkjent, sier Heggernes.
 
Til innhenting av sanntidsinformasjon har oljebransjen tradisjonelt benyttet seg av én dataserver pr installasjon. I dette prosjektet har StatoilHydro valgt å bruke én stor server til å betjene samtlige fem installasjoner.

- Det bidrar til å forenkle drift og administrasjon, og i dette ligger det et stort innslag av effektivisering. Meg bekjent er dette den største enkeltinstallasjon av denne typen, sier Heggernes.

For ytterligere informasjon kontakt:

Amitec AS ved Administrerende direktør Glenn Heggernes, mobil: 90 52 02 81
 
 
Foto: Trond Sigvaldsen, StatoilHydro