Kartlegging av subsea test fasiliteter

NUI har på vegne av NCE Subsea utført en undersøkelse for å kartlegge behov og interesse for Subsea Test fasiliteter i Hordaland.

Published: 15 May 2008
Hovedkonklusjonen er at de største aktørene har etablert eller er i ferd med å etablere denne typen infrastruktur selv, mens enkelte av de mindre aktørene er mer interessert i felles initiativ. Rapporten peker på enkelte mindre gap som; behov for større test tanker for høyt trykk, subsea areal for flow-loop testing og test areal for ROV undervannsnavigering og instrumentering.
 
Per i dag ser ikke NCE Subsea behov for videre fasilitering av felles initiativ, da avdekkede behov ser ut til å være individuelle. Skulle noen etter å ha lest rapporten se at de har felles interesser med andre som har påpekt behov, ønsker vi tilbakemelding på det. NCE Subsea vil da kunne være med å bidra til felles initiativ hvis vi får konkrete innspill på behov for det.
 
Synliggjøring av eksisterende fasiliteter
 
Rapporten peker på pågående initiativ og eksisterende fasiliteter som er tilgjengelig for leie. NCE Subsea oppfordrer de som har ledig kapasitet til leie å synliggjøre disse på egne web sider. Videre oppfordrer vi de med større anlegg for utleie å registrere seg på Subsea UK sin hjemmeside (http://www.subseatest.com/), slik at ledig kapasitet i regionen kan bli synliggjort for et større marked. NCE Subsea ser også på muligheten til å opprette en egen database, der synliggjøring av denne type ressurser kan være en aktuell del. 
 
Fullstendig rapport fra kartleggingsstudien er tilgjengelig for nedlasting for medlemmer og partnere på lukket del av hjemmesiden.
 
 
Illustrasjoner: NUI