Spennende muligheter i nord

Tirsdag 29. april arrangerte NCE Subsea samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge et seminar om internasjonalisering med fokus på Nordområdene.

Published: 29 April 2008
 
Her fikk man presentert bedriftsrettede prosjekter som fokuserer på forretningsmuligheter, støtteordninger og etableringsassistanse.

På programmet stod også et bedriftscase, ved D&F Group, som presenterte sine erfaringer med etablering av selskapet i Nordområdene.
 
Seminaret var delt opp i to deler; en felles bolk med foredrag, før det ble anledning å snakke med foredragsholderne fra Bedriftskompetanse AS, INTSOK og Innovasjon Norge.
 
Alle presentasjonene er tilgjengelig for nedlasting her.

Introduksjon til NCE Subsea
 
Partnerskapsprogrammet mellom Norsk og Russisk olje- og gassindustri
 
Prosjektet ?Petroleumsindustri til Barentshavet? (PTB)
 
En bedrifts erfaringer med etablering av selskapet i Nordområdene
 
Muligheter og erfaringer fra Murmansk
 
Innovasjon Norge og investeringsaktiviteter i Russland
>> Egil Andenes: Innovasjon Norge Fondsavdeling