Tilstandsovervåking Subsea

NCE Subsea Fyrtårnprosjekt Tilstandsovervåking arrangerte torsdag 24. april et åpent heldags arbeidsmøte.

Published: 28 April 2008
Hensikten med arbeidsmøtet var å gi deltakerne muligheten til å aktivt være med og definere hvilket fokus Fyrtårnprosjektet skal ha de neste årene.

Resultater fra diskusjonene i arbeidsmøtet vil danne grunnlag for beslutninger rundt videre studier eller prosjektforslag.
Fyrtårnprosjektet har satt som mål å etablere minst ett prosjekt med ekstern finansiering i løpet av 2008.
 
Presentasjonene fra arbeidsmøtet er tilgjengelig for nedlasting under.
 
Welcome and introduction to NCE Subsea
>>  Trond Olsen, General Manager NCE Subsea

Introduction to Lighthouse project Condition Monitoring Subsea

Subsea Condition Monitoring and Data Recovery
>> Tore M. Botne, StatoilHydro

Condition based maintenance topside; why ? how and what is obtained?
 
Aker Solutions view on condition monitoring in a future perspective.
 
Risk Management for Subsea Developments
>> Håvard Brandt, Principal Consultant DNV
 
Foto: Deltakere under innlegg ved Håvard Bandt, DNV