Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 i foreningen NCE Subsea ble avholdt tirsdag 29. april i Kalfaret Brygghus.

Published: 30 April 2008
I Generalforsamling ble sittende styre i NCE Subsea gjenvalgt som helhet. Dette var i tråd med innstilling Arne Riple, Aker Solutionsfra Valgkomiteen, som ønsker å sikre kontinuitet i Styrets arbeid.

Kurt Andreassen fra CCB gikk av som styreleder, og Arne Riple fra Aker Solutions ble valgt som ny styreleder i NCE Subsea.
 
NCE Subsea har produsert en fullstendig årsberetning for 2007.
 
Foto: Arne Riple, nyvalgt Styreleder i NCE Subsea