Vedlikeholdsseminar med fokus på miljø

For å nå de høye miljømål som myndigheter, eiere og kunder setter må vi øke satsingen på vedlikeholdsteknologi. Manglende vedlikehold eller feilprioriteringer kan føre til skader på miljø, mennesker og verdier.

Published: 14 April 2008
Kravene fra myndigheter, eiere, kunder og omgivelser øker stadig. Miljøet er satt høyt opp på dagsorden både nasjonalt og globalt. Økt satsing på vedlikeholdsteknologi vil bidra til å nå de høye miljømålene vi setter oss.

Manglende vedlikehold eller feilprioritering av innsatsfaktorer kan føre til skade på miljø, mennesker og verdier. Utfordringen er å synliggjøre miljømessige konsekvenser av verdiskapingen.

Bachelor studentene i produksjonsteknikk ved Høgskolen i Bergen inviterer til vedlikeholdsseminar med fokus på miljøet 30.april i Kultursalen på Straume.
 
Formål
Seminaret har som mål å være en møteplass for næringslivet i Bergensregionen. Seminaret skal være et forum for kompetanseutveksling og et supplement til de eksisterende tilbud innen fagområdet moderne vedlikehold.

- Erfaringer fra tidligere seminarer viser at spesielt små og mellomstore bedrifter har stort utbytte ved at de får påfyll og lærer av hverandre, sier prosjektleder Simon Matthiesen. 

Samhandling mellom HiB og næringslivet
Høgskolen i Bergen samarbeider i år med næringslivet for å kvalitetssikre vedlikeholdsseminaret. Samarbeidspartnerne er AGR, Aker Solutions og NCE Subsea. Dette samarbeidet blir utvidet med flere bedrifter etter hvert.

Høgskolen håper at dette initiativet blir et viktig bidrag i forbindelse med etablering av forum for vedlikehold i vestlandsregionen.

Vedlikeholdsseminaret gjennomføres årlig i regi av ingeniørstudenter i produksjonsteknikk ved Høgskolen i Bergen og er et "non profit" prosjekt i faget "Produktivitet, drift og vedlikehold". Første gang seminaret ble arrangert var i 2001.

>> Gå til nettsiden til seminaret for informasjon og påmelding

30. april: Kultursalen på Straume

Publisert første gang 14.04.2008