Bransjestandarder - på is

NCE Subsea har lagt Fyrtårnprosjektet Bransjestandarder for subsea operasjoner på is i perioden 2008 - 2009.

Published: 1 April 2008
Med bakgrunnen i manglende interesse og oppslutning blant medlemmer og partnere i NCE Subsea knyttet til Fyrtårnprosjektet Bransjestandarder for subsea operasjoner har styret, etter innstilling fra forum for Teknologi og miljø, besluttet å legge prosjektet på is i perioden 2008 ? 2009. Det har vist seg at mange av de mindre aktørene ikke ser dette prosjektet relevant da de forholder seg til standarder gitt av operatørene og/eller hovedleverandørene. De større aktørene prioriterer per i dag deltakelse i andre prosjekter i NCE Subsea regi, noe som gjøre at dette Fyrtårnprosjektet ikke har tilstrekkelig deltakelse og bredde for å fortsette.
 
Avvikling og oppsummering
Det er satt av midler til å dokumentere og oppsummere arbeidet som er utført i prosjektet så langt, og vi ser for oss å gjøre en evaluering i 2009 knyttet til interesse for å reetablere Fyrtårnprosjektet fra 2010. Tema som faller inn under fagområdet vil i perioden fremover bli behandlet av Forum for Teknologi og miljø.
 
Mulighet for nye og større aktiviteter
Forum for Teknologi og miljø ønsker med dette å fokusere tilgjengelige midler på færre og større aktiviteter. Dette vil også gi handlingsrom for å ta opp nye aktiviteter og prosjekter, noe som vil blir vurdert løpende fremover.
 
Jon Oddvar Hellevang
- Leder forum for Teknologi og miljø NCE Subsea
 
(Foto: Oceaneering)

Publisert første gang 01.04.2008