Smarte sanntidsoperasjoner for oljesektoren

Arena Integrerte Operasjoner følger opp suksessen fra konferansen i Stavanger tidligere i år. Sammen med NCE Subsea og samarbeidspartnere inviterer de til konferanse i Bergen 16.april.

Published: 28 March 2008
I årene som kommer vil det skje store endringer i arbeidet med å drifte olje- og gassfelt. Olje- og Foto: Anne Lise Norheimgassindustrien må gripe mulighetene ny teknologi og nye samarbeidsformer byr på.
 
Konferansen i Bergen vil ha fokus på muligheter og teknologi for integrerte operasjoner Subsea for underleverandørindustrien. Det blir spennende innlegg fra bedrifter i bergensregionen, og gode muligheter å finne potensielle samarbeidspartnere under lunsj og mellom foredragene.
 
Økt regional verdiskaping
Prosjektet Integrerte Operasjoner er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Arena programmets mål er økt verdiskaping i regionale næringsmiljøer. Dette er miljøer med en konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø.
 
Arena Integrerte Operasjoner skal bidra til å etablere et utviklingsmiljø som gjør næringen verdensledende innen e-driftsløsninger. Hovedmålet er å bidra til økt verdiskaping i petroleumsindustrien, og økt lønnsomhet og konkurransekraft hos aktørene i klyngen gjennom tettere samarbeid, forsterket innovasjonsaktivitet og internasjonalisering
 
NCE Subsea samarbeid
Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea, sier prosjektet Arena Integrerte Operasjoner nok gir et viktig samlingspunkt for industrien på vestlandet. Fokus på integrerte operasjoner forventes å bidra med betydelige verdier i form av kostnadsreduksjoner og økt utvinning i årene som kommer.
 
NCE Subsea og en rekke av aktørene i nettverket er opptatt av integrerte operasjoner. Vi finner det derfor naturlig å samarbeide med Arena IO, samt SFI IO ved NTNU i årene som kommer.

Velkommen til konferanse!
Arena Integrerte Operasjoner - smarte sanntidsoperasjoner for oljesektoren
Hovedtema ? Integrerte Operasjoner Subsea
Onsdag 16. april 2008, klokken 09.00 ? 15.00
Kalfaret Brygghus, Hansaparken i Bergen
 
Arrangementet er kostnadsfritt
2 retters lunsj
 
 
 

Arena IO samarbeider med:

 
(Foto: Anne Lise Norheim)

Publisert første gang 28.03.2008