Spennende muligheter i nord - seminar om internasjonalisering i Nordområdene

I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer NCE Subsea til seminar med tema internasjonalisering i Nordområdene. Seminaret avholdes tirsdag 29. april i Kalfaret Brygghus.

Published: 25 March 2008

Seminaret presenterer flere bedriftsrettede prosjekter som skal stimulere til forretningssamarbeid og markedsetablering i Nordområdene. Det legges også opp til gruppemøter med foredragsholderne hvor bedriftene får rådgivning og muligheten å stille konkrete spørsmål om prosjektene.

Partnerskapsprogrammet mellom Norsk og Russisk olje- og gassindustri
Ved Morten Bøglid: Senior Advisor Russia-Norway Partnership Project, INTSOK

INTSOK bistår norsk olje og gass industri til økt internasjonalisering hvor Russland er et av hovedmarkedene. Prosjektet gir deltakerne tilgang til INTSOKs kompetanse, nettverk og markedsrapporter i det russiske markedet.

Formålet med prosjektet er å strukturere, effektivisere og motivere til økt samarbeid mellom norsk og russisk leverandørindustri for derigjennom å skape økte verdier for industrien på begge sider av grensen og bidra til økt samarbeid og kommunikasjon i Nordområdene.

 
Prosjektet ?Petroleumsindustri til Barntshavet? (PTB)
Ved Olga Goldfrain: Prosjektleder Petroleumsindustri til Barentshavet, Bedriftskompetanse AS

Små og mellomstore bedrifter på Vestlandet og i Nord-Norge inviteres til strategisk nettverksprogram for leverandørindustrien.

Programmet skal motivere til økt samarbeid mellom bedrifter på Vestlandet og i Nord-Norge. Ved å utveksle og utvikle kompetanse vil bedriftene stå sterkere i kampen om leveranser til fremtidige utbyggingsprosjekter og driftsoppdrag til olje- og gassindustrien i Nordområdene.

>> Les mer om prosjektet her

En bedrifts erfaringer med etablering av selskapet i Nordområdene
Ved Baste Tveito: Teknisk Direktør D&F Group AS
 
I tillegg til tilstedeværelse i Murmansk var D&F Group også første Hordalandsbedrift som etablerte seg tungt i Hammerfest i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Tveito vil også belyse hvor D&F Group står i dag i forhold til deres totale Russland engasjement.

Muligheter og erfaringer fra Murmansk
Ved Roger H Mikkelsen: Innovasjon Norge Murmansk
 
Mikkelsen har erfaring med å bistå bedrifter til å satse i nordlige områder av Russland

Internasjonalisering - Hvordan kan Innovasjon Norge bidra?
Ved Ingvild Smines: Sektoransvarlig for olje/gass Innovasjon Norge
 
Gruppemøter med INTSOK, PTB og Innovasjon Norge
Etter presentasjonene får seminardeltakerne anledning å gå i møte med foredragsholderne. Møtene skjer i mindre grupper slik at deltakerne får best mulig utbytte av dette. Denne delen av seminaret har begrenset kapasitet, vi anbefaler derfor at du melder deg på tidlig.
 
Ved påmelding til seminaret må deltakerne spesifisere hvilke av foredragsholderne/prosjektene de ønsker å treffe; vi vil på best mulig måte imøtekomme disse ønskene.

Påmelding på e-post til (heidi.skalevik@ncesubsea.no) innen fredag 25. april

Tirsdag 29. april 2008 kl. 11.30 - 15.30 (gruppemøter fra klokken 14.00)
Kalfaret Brygghus, Hansaparken

Arrangementet er kostnadsfritt
Servering av lett lunsj

Arrangører:
 

Medarrangører:


Publisert første gang 25.03.2008