DnB NORs Innovasjonpris 2008

Delta i konkurransen om til sammen 2,5 millioner kroner og en idetest sammen med DnB NOR Innovasjon. I år arrangeres DnB NORs Innovasjonspris for sjettet gang. Temabaserte konkurranser er opprettholdt og prispengene er mer enn doblet.

Published: 17 March 2008
Innovasjonsprisen går til den beste ideen for kunnskapsbasert næringsutvikling. Konkurransen er åpen for alle; enkeltpersoner, organisasjoner og aktører i offentlig eller privat
næring kan delta.

Kunnskapsbasert næringsutvikling
I løpet av de siste fem årene har DnB NORs Innovasjonspris satt søkelys på verdien av kunnskapsbasert næringsutvikling i Norge. Totalt har over 1600 ideer deltatt i konkurransen. I år opprettholdes temabaserte innovasjonskonkurranser. Samtidig mer enn dobles innsatsen og til sammen skal det deles ut 2,5 millioner kroner.
 
Med den nye modellen ønsker DnB NOR Innovasjon å sette fokus på viktige trender som vil påvirke samfunnsutviklingen fremover. Endringer skjer raskere og raskere, og for å lykkes med innovasjon er det viktig å forstå trendene som driver denne utviklingen.
 
Det opprettholdes fem kategorier i årets konkurranse. Fire av fem kategorier tar utgangspunkt i trender som vil være med å drive samfunnet videre innen henholdsvis kommunikasjon og trådløshet, bærekraftig utvikling, medisin og helse, tjenester og opplevelser. Disse kategoriene fanger bare opp en del av den viktige nyskapingen som skjer i Norge, den femte kategorien er derfor åpen klasse.
 
Vinneren av hver kategori får 300 000 kroner og går videre til finalen i november, der de konkurrerer om 1 million kroner til videreutvikling av sin ide og en idetest hos DnB NOR Innovasjon.
 
Les mer om DnB NOR Innovasjon og innovasjonsprisen på dnbnor.no/innovasjon

Påmeldingsfrist er 31.mars
 
Spørsmål kan rettes til innovasjonspris@dnbnor.no
 
(Tekst og foto: DnB NOR)